15 februari 2021

25 euro voor grof vuil: CDA komt het socialere voorstellen!

Bij het vaststellen van de begroting in november vorig jaar, stemde de gemeenteraad voor een voorstel van wethouder Huijsmans om huishoudens voortaan te laten betalen voor het ophalen van grof vuil. Nu is dat nog gratis... Of beter gezegd: nu betaalt ieder huishouden daarvoor via de afvalstoffenheffing. Vorige week donderdag werd besproken hoeveel elk huishouden moet gaan betalen voor het laten halen van grof vuil. Schrik niet: dit gaat maar liefst 25 euro per kuub per grondstofsoort kosten!

Natuurlijk: voor veel huishoudens is dit bedrag prima betaalbaar. Maar het CDA vroeg, net als sommige andere partijden, in de commissievergadering aandacht voor mensen in Delft voor wie 25 euro wel veel geld is. Mensen die zich geen auto kunnen veroorloven of die fysiek niet in staat zijn om het grof vuil zelf naar Avalex te brengen. Daarom kwam het CDA met enkeke suggesties voor alternatieven, waardoor deze belasting een stuk socialer kan:

  1. Invoeren van een kleine heffing voor wegbrengen van grof vuil waarmee de belasting voor het laten ophalen van grof vuil (flink) verlaagd kan worden;
  2. Eenmaal per jaar per huishouden gratis laten ophalen van grof vuil
  3. Enkele malen per jaar gratis ophalen van grof vuil voor bezitters van een Delftpas
  4. Stimuleren van bedrijven die goedkoper dan Avalex grof vuil kunnen ophalen, zoals ook in Groningen gebeurt

Met deze suggesties willen we laten zien dat er wat meer maatwerk mogelijk is, waardoor mensen voor wie 25 euro per kuub (te) veel geld is ontzien kunnen worden. Dat is in het belang van een sociaal Delft. Maar ook in het belang van een net Delft. Nu al hebben we veel last van illegaal gedumpt afval. En je kunt er de klok op gelijk zetten dat straks, als mensen moeten gaan betalen voor het afhalen van grof vuil, mensen zullen proberen grof vuil te dumpen. De gemeente houdt hier ook rekening mee: voor dit jaar is er maar liefst een ton gereserveerd om extra illegaal gedumpt afval weg te halen. Hiermee is een groot deel van de besparing die het niet meer gratis ophalen van grof vuil moet brengren, al weer verloren!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.