24 mei 2012

Aankondiging buitengewone ALV's in verband met verkiezingen

In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen organiseert het bestuur een tweetal buitengewone Algemene Ledenvergaderingen op donderdag 7 en donderdag 21 juni a.s. 

Tijdens deze vergaderingen worden respectievelijk amendementen op het CDA concept-verkiezingsprogramma, dat de leden thuis zullen ontvangen, behandeld en wordt de door het landelijk bestuur opgestelde advieslijst van kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. De leden hebben inmiddels een uitnodiging tot deelname aan deze vergaderingen ontvangen. Tijdens de ALV van 21 juni a.s. wordt tevens verder gediscussieerd over de aanbevelingen uit het eindrapport van de bestuurscommissie Strategie.

Graag heten wij u welkom bij deze bijeenkomsten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.