11 november 2013

Begroting 2014: CDA kiest voor kinderen

Afgelopen donderdag 7 november stelde de Delftse gemeenteraad de begroting van 2014 vast.  Het CDA deed die avond een aantal voorstellen die de begroting beter maken, met name voor de toekomst van kinderen.

Het CDA heeft ingestemd met de begroting. Hierbij past een welgemeend compliment aan het college; in deze financieel zeer lastige tijden heeft het college een financieel stabiel beleid gevoerd, waarbij moeilijke keuzes niet uit de weg zijn gegaan. Het CDA steunt deze lijn van harte.

Dan de verbetervoorstellen. Zoals in de Algemene Beschouwingen al aangekondigd vindt het CDA het erg belangrijk dat de investeringen in de kenniseconomie effectief zijn, juist voor de gewone Delftenaar. Dat maakt dat wij een motie steunden samen met STIP, D66, PvdA, GroenLinks en de VVD om meer inzicht te bieden in de investeringen in de kenniseconomie, zodat duidelijker wordt gemaakt wat de effecten zijn op de Delftse werkgelegenheid. Ook dienden wij een motie Zorg en Techniek in, waarbij wij het college vroegen om een meerjarige pilot te starten waarbij technische innovaties in de zorg bij gewone Delftenaren met een zorgbehoefte terecht komen. Ondanks de steun van het college haalde dit voorstel het niet.

Het CDA is als gezinspartij extra voorzichtig met bezuinigingen die kinderen treffen. Daarom deden wij een aantal voorstellen om bij de bezuinigingen juist de kinderen iets te ontzien.  Zo diende het CDA een motie in om het fietsexamen voor basisschoolleerlingen te behouden. Deze motie werd unaniem aangenomen! Ook dienden wij mede met D66 en VVD een motie in die in de gaten moet houden dat het bewegingsonderwijs op scholen gegeven blijft worden door HBO-bevoegde docenten. Wij hebben er vertrouwen in dat dit lukt, maar mocht het zo zijn dat scholen de bezuinigingen niet goed op kunnen vangen dan kijken wij graag naar alternatieve mogelijkheden. Dankzij deze motie is dat in goede handen.

Bezuinigingen treffen mensen en gezinnen in de bijstand misschien nog wel het hardst. Omdat geen kind in armoede op zou moeten groeien, dienden wij van harte een motie van GroenLinks mede in die opriep om gelden van het Rijk voor het armoedebeleid specifiek in te zetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Ook deze motie werd breed aangenomen.

In ons beeld van een rechtvaardige samenleving past ook dat wij verder kijken dan Delft, zelfs verder dan Europa. Het CDA voorstel om de afbouw van subsidie voor de Stedenband Delft - Esteli over meerdere jaren uit te spreiden haalde een mooie meerderheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.