26 juni 2016

Belangrijkste debat van het jaar?

In de Commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van donderdag 23 juni vond de bespreking van de Jaarrekening 2015 plaats. In de jaarrekening legt het College verantwoording af op het gevoerde beleid: waaraan is het geld uitgegeven en welke resultaten zijn er bereikt.

Een gemeenteraad heeft een paar taken. Eén daarvan is de controle van het college. Besteedt het college het belastinggeld wel op een goede manier? Aan de juiste dingen? En heeft het ook opgeleverd wat de bedoeling was? De bespreking van de Jaarrekening is dus een belangrijk moment voor zowel het college als voor de gemeenteraad. Eén van de belangrijkste debatten van het politieke jaar.

Maar daar denken veel fracties anders over. Er was zelfs een coalitiepartij (PvdA) die het niet eens de moeite waard vond om zelfs ook maar iets over de Jaarrekening te zeggen! En andere fracties lieten doorschemeren de bespreking van de Jaarrekening eigenlijk maar saai te vinden en beperkten zich tot een paar technische opmerkingen.

Het CDA ziet dat anders. De Jaarrekening is misschien niet het boeiendste document dat de gemeenteraad bespreekt, maar wij vinden het wel erg belangrijk dat het college verantwoording aflegt en dat de gemeenteraad hier scherp op controleert. Het is uw en ons belastinggeld!

De Jaarrekening 2015 ziet er veel gezonder uit dan vorig jaar. In plaats van het grote tekort vorig jaar, is er nu een enorm overschot van ongeveer 90 miljoen euro. Dat komt grotendeels doordat Delft de bijdrage aan de spoortunnel niet in 1x hoeft te betalen, maar in 80 jaar. Die 80 jaar vinden wij overigens wel weer erg lang, maar het gespreid mogen betalen heeft geholpen om van Financieel Toezicht van de Provincie af te komen, en ook dat is belangrijk.

Maar het CDA constateert dat ook dit jaar weer enorme verschillen tussen wat het college aan het begin van het jaar verwacht had uit te geven, en wat aan het einde van het jaar daadwerkelijk uitgegeven is. Dat vinden we zorgelijk: een college dat in control is zou beter moeten kunnen sturen hoeveel geld we waaraan uitgeven. Er zijn zoveel grote afwijkingen dat het lijkt alsof het college continu overvallen wordt door enorme mee- en tegenvallers. Het CDA riep de wethouder financiën Hekker (D66) op om ervoor te zorgen dat de komende twee jaar de verschillen tussen de begroting en de realisatie kleiner worden. De wethouder komt bij de bespreking van de begroting met een reactie hoe ze dit wil gaan regelen.

Zo werd in 2015 ruim 3,1 miljoen euro afgeschreven op de Sebastiaansbrug. In het najaar ging het college nog uit van 6 ton. Er is dus ineens vijf keer zoveel afgeschreven op de Sebastiaansbrug als het college in het najaar nog dacht. Ook hier heeft het CDA vragen over gesteld. Dat er geld afgeschreven zou moeten worden was bekend, maar dat dit zoveel was is weer nieuwe informatie. Het CDA vroeg wethouder Harpe (VVD) daarom om voor de bespreking van de begroting 2017 met een financieel overzicht te komen wat de Sebastiaansbrug nu werkelijk kost.

Gerrit Jan Valk

Commissielid/Niet-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.