08 juni 2012

Buitengewone ALV van CDA Delft neemt 19 amendementen aan

Tijdens de geanimeerde buitengewone ALV van jl. 7 juni, die wij in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd hadden, namen de aanwezige leden 19 van de door hen ingediende 25 amendementen aan. Het waren amendementen op de tekst van het CDA concept-Verkiezingsprogramma 2012-2017, "Iedereen". Nu maar afwachten of onze amendementen het landelijk CDA-verkiezingscongres van a.s. 29 en 30 juni halen. Op a.s. 21 juni hebben we opnieuw een ALV en komen we bij elkaar om de advieslijst van kandidaat-Tweede Kamerleden vast te stellen en verder te praten over de inhoud van het rapport van de bestuurscommissie "Strategie".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.