02 september 2015

CDA bezoekt bezorgde Buitenhof-bewoners

Eind augustus bezochten CDA Delft fractieleden Rob van Woudenberg en David van Dis enkele bezorgde bewoners uit de Buitenhof. Zij schreven de gemeenteraad over ontwikkelingen in hun wijk, op het gebied van verloedering, vandalisme en criminaliteit. Reden voor het CDA Delft om snel een bezoek te brengen om van de bewoners zelf te horen hoe de vork in de steel zit.

In een gesprek werd duidelijk dat de afgelopen jaren de zorgen zijn toegenomen. Volgens de bewoners verandert de wijk snel en niet de goede kant op. Er is veel verloedering, achterstallig onderhoud en onveiligheid door inbraken en vernielingen, maar ook door rondhangende jongeren die met stenen gooien of passanten toeschreeuwen. Er werden ook complimenten geuit voor de gemeente, die altijd snel reageert op klachten over vernielingen in de openbare ruimte. Zelfs de burgemeester ging het gesprek aan. Dat is goed om te horen!

Na het gesprek vond een wandeling door de wijk plaats, om met eigen ogen te kunnen zien waar de problemen zitten. En inderdaad, we zagen bruggetjes waar treden ontbraken, tuineigenaren die hun tuin uit veiligheidsoverwegingen afsloten met prikkeldraad en fietspaden waar het asfalt was losgetrokken met een verpauperd beeld tot gevolg. Ook hadden sommige bedrijven geen glazen ruiten meer, uit angst voor het ingooien met stenen.

Al concluderend vonden de bewoners dat er een grote rol ligt voor met name de ouders van jongeren, die hun kroost zouden moeten aanspreken op hun gedrag. Voor het CDA is ook duidelijk dat de gemeente in buurten een belangrijke rol heeft in het onderhoud van de openbare ruimte en het ingaan op klachten vanuit de buurt. Echter, ook op het gebied van normen en waarden zou de gemeente best een faciliterende rol kunnen spelen, door bijvoorbeeld buurtpreventieteams te stimuleren (zo hoorden wij dat het succesvolle team uit de Debussyflat alweer is opgeven, een zorgelijke ontwikkeling!) en door helder te zijn over wat we in Delft wel en niet wenselijk gedrag vinden.

Met de bewoners is afgesproken dat we nauw kijken naar hoe de gemeente hun vragen beantwoord. Naar aanleiding daarvan blijven we ons inzetten om de wijk leefbaar te houden voor nu, en naar de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.