11 november 2015

CDA blij met veranderde houding college

Het CDA Delft heeft donderdag 5 november ingestemd met de begroting. Het is CDA is blij dat het college een route heeft gekozen waar het CDA al langer voor pleitte: niet afwachten of andere partijen Delft helpen, maar zelf de handschoen oppakken en Delft verder vooruit helpen. Daarnaast presenteerde het college een visie voor Delft 2025, waar veel van de aanbevelingen van het CDA uit het Aanvullend Herstelplan worden overgenomen.

De belangrijkste reden om de voor de begroting te stemmen, is echter de veranderde houding van het college en de coalitiepartijen richting de oppositie. Was er voor het reces nog sprake van een wanvertoning, er was nu veel bereidheid om naar de voorstellen van de oppositie te luisteren. Zo werd er een motie aangenomen van het CDA, met steun van coalitiepartijen VVD en GroenLinks om te onderzoeken wat er aan het groeiende probleem van 'verkamering' gedaan kan worden. De VVD was hier zo blij mee, dat ze op haar website haarfijn uitlegt waarom ze onze motie hebben gesteund.

Ook was er een uitstekende motie van de Christenunie en o.a. het CDA die (met steun dus van de meeste coalitiepartijen) uitsprak dat er een perspectief moet komen op een lagere OZB. Dat is goed nieuws!

Wethouder Hekker deed de goede toezegging, om met studentenverenigingen in gesprek te gaan, met als doel ontsierende borden aan woningen in de stad te ontmoedigen. Dat is rechtvaardig, omdat ondernemers in onze stad voor het gebruik van de openbare ruimte belasting betalen. Het CDA is voor een behoud van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en daarom blij met de toezegging.

Toch waren er ook voorstellen die het niet haalden, ook omdat de coalitie de gelederen op een aantal punten gesloten hield. Zo deden wij een voorstel om de bijdrage aan het zogeheten 'Innovation Quarter' gelijk te trekken met andere gemeentes, omdat Delft in verhouding zeer veel meer betaald. Die motie werd alleen door de hele oppositie gesteund, hoewel ook bij de coalitie wel wat twijfel te bespeuren viel. Die discussie wordt volgend jaar vervolgd. Ook wil het CDA dat voordelen voor de gemeente op het ophalen van afval en rioolaanleg, rechtstreeks in de portemonnee van de Delftenaar terecht komen. Ook die motie haalde het helaas niet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.