14 maart 2022

CDA Delft bezoekt Speelgoedbank

Elke week trekt het CDA Delft de wijken van de stad in. Daar gaan we in gesprek met
bewoners, verenigingen, stichtingen en-of initiatiefnemers om te horen wat zij doen, waar
zij tegenaan lopen en op welke manier de overheid zou kunnen ondersteunen of
faciliteren.
Dit weekend bezocht het team van CDA Delft de Speelgoedbank. De Speelgoedbank is
gevestigd in het voormalig rooms katholieke ziekenhuis Sint Hippolytus aan de
Phoenixstraat 66 en de team van vrijwilligers zorgt ervoor dat kinderen, die in een
financieel kwetsbare positie zitten, speelgoed kunnen uitzoeken. Gratis.
De inzet en het verhaal van de 60 Speelgoedbank-vrijwilligers is inspirerend en geweldig.
Op deze manier kunnen ook kinderen meedoen in de samenleving. Dat is ook precies
waar het CDA voor ijvert. Het CDA waardeert maatschappelijke initiatieven zoals de
Speelgoedbank en wil graag dat de gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld door mee te
helpen een geschikte fysieke ruimte te vinden als dat een vraagstuk is.
Verder is het voor het CDA belangrijk dat armoedebeleid barmhartig en goed toegankelijk
is. Een financieel kwetsbare positie mag nooit een belemmering zijn om lid te worden van
een muziek- of sportvereniging. Sport en muziek bevorderen immers de gezondheid, het
welzijn en de sociale ontwikkeling. Er zijn financiële regelingen die sport en cultuur
mogelijk maken voor Delftse inwoners met een kleine portemonnee. We denken hierbij in
het bijzonder aan regelingen voor kinderen, zoals het Jeugd-, Sport en Cultuurfonds. Wij
vinden het belangrijk dat iedereen die deze regelingen nodig heeft ook bereikt wordt.
Het CDA bedankt de vrijwilligers voor een prettige ontvangst en de mooie ontmoeting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.