20 september 2013

CDA Delft blij met afspraak bewoners binnenstad en horecaondernemers over terrassen

Op 10 september werd in de Commissie ‘Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid’ gesproken over het terrassenbeleid. Uitgangspunt van de Gemeente is dat er in de toekomst minder regels en minder procedures voor horecaondernemers gelden. Het CDA Delft is blij met deze lastenverlichting en extra duidelijkheid voor ondernemers.

Heet hangijzer waren alleen de sluitingstijden voor terrassen. In het terrassennota werd voorgesteld dat de terrassen in de binnenstad tot één uur ’s nachts open mogen blijven. Verschillende bewonersorganisaties gaven aan dat te laat te vinden. Voor straten waar ook gewoond wordt wilden zij een sluitingstijd van maximaal 23:00 uur. Overleg over een compromis tussen bewoners en ondernemers de afgelopen maanden was stukgelopen. Reden voor de partijen om aan de gemeenteraad te vragen een besluit te nemen.

In de gesprekken die de CDA Fractie voorafgaand aan de commissievergadering had met betrokkenen, kregen wij echter de indruk dat er bij alle partijen nog steeds bereidheid was om samen tot een compromis te komen. De insprekers bij de commissievergadering namens Koninklijke Horeca Nederland en de bewoners bevestigden dit gevoel. Reden voor het CDA Delft om in de commissievergadering de bewoners en horeca op te roepen een laatste poging te doen er samen uit te komen. Een gezamenlijk compromis dat draagvlak heeft bij ondernemers en bij bewoners, had voor het CDA Delft de voorkeur boven een beslissing die door de politiek genomen werd.

Naast het CDA pleitten ook enkele andere partijen voor zo’n laatste poging. Aan die oproep werd inderdaad gehoor gegeven met als gevolg dat deze week bekend gemaakt is dat de bewoners en de ondernemers er samen uitgekomen zijn! De partijen hebben afgesproken dat er maatregelen worden genomen die de overlast van terrassen gaan beperken. Daardoor kunnen de terrassen gewoon open blijven tot 1 uur. Het CDA Delft is erg blij met deze uitkomst en complimenteert alle betrokkenen met hun wil er samen uit te komen!

Gerrit Jan Valk

Commissielid ‘Bestuur, Leefomgeving & Duurzaamheid’

 

Bron foto: Wikimedia Commons

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.