01 juni 2013

CDA Delft houdt open lijsttrekkersverkiezingen

Het CDA is sinds een aantal jaren in ontwikkeling en heeft zijn reeds lang bestaande structuren opengebroken. Naast een hedendaagse herformulering van het gedachtegoed is de partij de weg op gegaan naar een echte volkspartij die midden in de samenleving staat en eenduidige en heldere standpunten inneemt over de politieke onderwerpen van vandaag. Daarbij hoort ook een nieuwe bestuursstructuur en -cultuur en een korte en directe weg voor alle leden om mee te denken en te werken aan alle aspecten die van belang zijn voor een bloeiende politieke partij.

Ook het CDA Delft ontwikkelt zich geheel in lijn met deze landelijke trend en is nu toe aan vernieuwing op het vlak van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Tijdens de ALV van jl. 8 mei werd een bestuursvoorstel hieromtrent, aangescherpt met enkele door de leden aangedragen amendementen, aangenomen. Daarmee werd besloten open lijsttrekkersverkiezingen te organiseren, waarbij alle leden met gelijke kans kunnen solliciteren naar de functie van lijsttrekker van het CDA Delft. Wij verwachten daar veel profijt van, want de langs deze weg gekozen persoon zal een zeer breed draagvlak hebben binnen de eigen gelederen. De huidig wethouder Milène Junius kondigde op de ALV alvast aan zich kandidaat te gaan stellen voor het lijsttrekkerschap. In de toekomst zal voor verschillende functies binnen de afdeling een procedure met een open kandidatuur worden ingesteld, waarmee de afdeling toegankelijker wordt voor alle leden. Daardoor zal de aantrekkelijkheid van het CDA Delft toenemen en zal de transparantie voor buitenstaanders aanmerkelijk groeien.

Tevens werd op deze ALV besloten om de kandidatenselectie- en programmacommissie direct te laten vormen door de leden zelf. Eind juni zal de lijsttrekker van het CDA Delft bekend zijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.