24 september 2015

CDA Delft: Kenniseconomie-beleid kan nog slimmer!

Vandaag presenteert het CDA Delft een discussienota over het Delftse kenniseconomiebeleid. In deze nota, met als titel “Het kan nog slimmer…” komt het CDA Delft met een aantal concrete aanbevelingen hoe het Delftse beleid slimmer, goedkoper en effectiever kan.

Het CDA wijst erop dat de kenniseconomie bij een groot deel van de bewoners van Delft niet leeft. ‘Delft Kennisstad’ wordt vooral belangrijk gevonden in het stadhuis en bij de kennisbedrijven en kennisinstellingen zelf. Daarbuiten is er bij weinig inwoners van Delft een gevoel van verbondenheid met de kenniseconomie of trots op de vele Delftse uitvindingen. Met een “Walk of Innovations”, waarbij naar analogie van de ‘Walk of Fame’ in Hollywood, Delftse uitvindingen worden geëerd,  wil het CDA de resultaten van de kenniseconomie zichtbaarder en dichter bij alle bewoners maken.

Daarnaast vindt het CDA dat het Delftse kenniseconomie-beleid nog teveel gericht is op het binnenhalen van bedrijven en het stimuleren van start-ups en te weinig op het behoud van bedrijven. Veel Delftse start-ups verlaten Delft en verhuizen naar een andere gemeente zodra zij hard beginnen te groeien. Ook grotere kennisbedrijven en –instellingen verlaten Delft, zoals recent het hoofdkantoor van TNO en binnenkort het hoofdkantoor van Samsung. Omdat de hele regio profiteert van de Delftse kenniseconomie, vindt het CDA Delft ook dat de regio meer zou moeten meebetalen aan de kenniseconomie in Delft en de regio. Nu betaalt Delft vaak de hoofdprijs: zo is de bijdrage van de Gemeente Delft per inwoners aan het succesvolle Innovation Quarter meer dan 7 keer hoger dan de bijdrage per inwoner van de Gemeente Den Haag! Een verlaging van dit bedrag én andere keuzes zorgt voor een concrete bijdrage aan het verminderen van de financiële problemen van Delft.

Dat de kenniseconomie voor Delft belangrijk is, is iedereen het over eens. Er zijn en worden veel mooie resultaten behaald waar Delft met recht trots op kan zijn. Maar het kan nog slimmer, goedkoper en effectiever! Met deze discussienota ‘Het kan nog slimmer…’ wil het CDA Delft een constructieve bijdrage leveren aan de discussies over de baten en lasten van het kenniseconomiebeleid. Op 1 oktober vergadert de gemeenteraadscommissie ‘Economie, Financiën en Bestuur’ over de kenniseconomie. Het CDA zal de in deze nota genoemde verbeterpunten daar inbrengen.


De discussienota is hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.