12 maart 2018

CDA Delft komt met Actieplan voor Veiligheid

Het CDA wil een sterke samenleving waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Veiligheid begint thuis, maar ook op school, en in de buurt. Een fatsoenlijke samenleving is het fundament van een veilige samenleving.

Nu het kabinet meer inzet op veiligheid, liggen er ook in Delft kansen voor het vergroten van de veiligheid op straat. Daarbij gaat het om de aanpak van overlast en het versterken van de politie, maar ook om een veel steviger aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het CDA Delft stelt voor om in te zetten op meer wijkagenten in de buurten, en meer politie op straat. Ook moeten burgerinitiatieven als WhatsApp-groepen en buurtpreventie beter ondersteund worden. De burgemeester, de politie en het OM moeten integraal één vuist maken tegen criminaliteit, zeker als die criminaliteit ondermijnend is. Daarom willen we dat in beslag genomen geld en goederen, ten gunste komen van de gemeenschap.

Samen strijden we voor een land dat we door willen geven en dat begint bij een sterke en veilige gemeente.

Lijsttrekker Rob van Woudenberg: "Ondanks dat de misdaadstatistieken aantonen dat Delft een relatief veilige gemeente is, voelen veel inwoners van Delft zich thuis of op straat onveilig. Deze gevoelens mogen niet genegeerd worden door de politiek. Het veiligheidsgevoel in alle buurten is en blijft daarom een belangrijk aandachtspunt de komende jaren. Dit realiseren we door in te zetten op preventie, zichtbare handhaving en meer politiecapaciteit.”

 

Het Actieplan:

CDA Actieplan voor Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte voor ieder mens, en een belangrijke taak van de gemeente. Het CDA komt daarom met een actieplan voor veiligheid in onze gemeente. Er staan zowel voorstellen in voor de samenleving als voor politie en handhaving. Want een veilige omgeving is ieders verantwoordelijkheid.

Veiligheid begint thuis, op school en in de buurt. De politie moet klaar staan als het nodig is. Daarnaast moeten de verschillende overheidsdiensten één vuist maken tegen ondermijning, tegen criminaliteit en om te voorkomen dat de boven- en onderwereld vermengen.

De CDA voorstellen:

➢      Meer geld naar veiligheid: voor extra agenten en speciale projecten.

➢      De politie moet zichtbaar op straat aanwezig zijn.

➢      Beter ondersteuning van burgerinitiatieven (bijv. WhatsApp-groepen).

➢      Makkelijker aangifte kunnen doen in dorp of gemeente.

➢      De burgemeester moet werk maken van het binnenhalen van meer wijkagenten.

➢      Een verbod op straatintimidatie: het ‘sisverbod’.

➢      Effectieve samenwerking tussen Politie, BOA’s, handhavers en particuliere beveiligers: meer ogen en oren op straat die met elkaar samenwerken.

➢      Geef in beslag genomen goederen van criminelen terug aan de buurt.

➢      Stop in beslag genomen geld in een fonds, waaruit maatschappelijke projecten in deze buurten gefinancierd kunnen worden.

➢      Uitstapprogramma’s voor jongeren die een criminele bende willen verlaten.

➢      Stel een keurmerk in voor makelaars en verhuurders, zoals het keurmerk Huurveilig.

➢      Haal drugs uit de wijken met een ketenaanpak waarbij toezichthouders gezamenlijk controles doen.

➢      Stel een gebiedsverbod voor drugsdealers in.

 

Voor meer achtergrondinformatie, klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.