26 april 2022

CDA Delft ook bij “Informatiemarkt Wonen In Tanthof”

Afgelopen zaterdag vond in de “Informatiemarkt Wonen in Tanthof” plaats. Namens het CDA Delft was commissielid Machteld Neubauer aanwezig. Tijdens deze Informatiemarkt konden oudere en minder mobiele bewoners van deze wijk informatie inwinnen over de mogelijkheden van veilig thuis blijven wonen of verhuizen. Er waren diverse workshops zoals “EHBO in en om het huis” en maatschappelijke instellingen waren present om vragen te beantwoorden. Ook werd er de film/documentaire “Van Deur tot Deur” getoond waarna bewoners vragen konden stellen. Sommige bewoners vonden dat er onvoldoende naar hen geluisterd werd en toezeggingen vanuit de gemeente niet nagekomen werden.

Het CDA Delft vindt (sociale) versterking van wijken belangrijk. Om dat te bereiken zetten wij er bijvoorbeeld op in dat maatschappelijke organisaties, stichtingen en vrijwilligers ruimte krijgen om ontmoetingen tussen wijkbewoners te organiseren. Dit helpt onderling contact uit te breiden en voorkomt eenzaamheid. Maar ook het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid en buurtwinkelcentra behouden helpen bij het realiseren van sterke en leefbare wijken. In het kader van veilig thuis blijven wonen pleit het CDA ervoor technische innovaties in te zetten (waar mogelijk in samenwerking met de TU Delft). Deze kunnen ervoor zorgen dat mensen, ondanks de beperkingen waar zij mee moeten leven, verantwoord thuis kunnen blijven wonen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.