29 september 2013

CDA Delft: Raad meer betrekken bij discussie over samenwerking met Rijswijk

De aanleiding voor deze oproep is de behandeling van het onderwerp ‘gemeentelijke samenwerking’ in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid (BLD). Tijdens die vergadering gaf het CDA aan verrast te zijn door alle stappen die al zijn gezet in de samenwerking met Rijswijk, bijvoorbeeld over de vorming van een gezamenlijk Klantcontact Centrum. Verschillende andere fracties deelden dat gevoel. De wethouder gaf op zijn beurt aan verrast te zijn over die verrassing van de fracties.

Het lijkt erop dat college en raad niet helemaal op hetzelfde spoor zitten als het gaat om hoe snel en hoe ver de samenwerking gaat met andere gemeenten, in het bijzonder met Rijswijk. Het College heeft in de BLD-commissievergadering duidelijk gemaakt dat van een voorgenomen fusie geen sprake is en daar zijn wij tevreden over, wij zijn ook geen voorstander van een fusie. De voortvarendheid van het college op het gebied van samenwerking is te prijzen gezien de uitdaging met alle decentralisaties die nu snel op ons af komt. Maar voortvarendheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. We moeten niet een gemeenschappelijke regeling opzetten op een manier en met een governance waar we later spijt van kunnen krijgen. De voorbeelden van GGD Zuid-Holland West en Avalex zeggen wat dat betreft genoeg.

Het CDA Delft waarschuwt al enige tijd dat de samenwerking met Rijswijk dermate intensief en exclusief wordt dat samenwerking met andere gemeenten wordt uitgesloten. Juist samenwerking met méér dan 1 gemeente kan Delft een sterke positie in de regio geven.  Het CDA Delft is voorstander van samenwerking met andere gemeentes, maar wil wel een duidelijke discussie voeren met het college en de andere fracties over op welke gebieden gaat worden samengewerkt en hoe ver die samenwerking gaat. De wethouder zegde tijdens de gemeenteraadsvergadering toe dat er een presentatie komt aan de raad over hoe het college naar de samenwerking kijkt, en dat de gemeenteraad ook de mogelijkheid krijgt om wensen en bedenkingen te uiten. Het CDA is blij dat de raad vanaf nu meer bij het proces van gemeentelijke samenwerking wordt betrokken, er worden immers belangrijke beslissingen over de toekomst van Delft en haar bestuur genomen. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.