19 maart 2019

CDA Delft zet zich in voor een rookvrije generatie

Kinderen moeten kunnen leven, wonen, sporten en spelen in een gezonde omgeving. Dat is de inzet van het CDA. En om daar aan bij te dragen heeft het CDA, samen met D66, het initiatiefvoorstel “Delft, naar een rookvrije generatie” ingediend bij de Delftse gemeenteraad. Dit initiatiefvoorstel is door de raad aangenomen.

Met het aangenomen initiatiefvoorstel worden er stappen gezet om een (nieuwe) generatie rookvrij te laten opgroeien. We willen juist inzetten op het voorkomen dat kinderen gaan roken en dat zij bij sportvelden of speelterreinen meeroken en blootgesteld worden aan de schadelijke gevolgen hiervan. Immers, zien roken doet roken.

Wat het CDA betreft spelen bewustwording en dialoog ook een belangrijke rol om gezondheid naar een nog hoger plan te tillen. Dat begint, wat het CDA betreft, met elkaar aanspreken en aansporen, om zo de Delftse jeugd een zo gezond mogelijke toekomst te bieden. Verdere plannen zijn om een convenant met meerdere partijen op te stellen die zich gaan inzetten om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien.

Benieuwd geworden naar het initiatiefvoorstel zelf? Click hier voor meer informatie.

 

Frank Visser

Commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.