13 november 2015

CDA: Delftenaren meedenken bij flitslocaties

Inwoners van buurten waar te hard wordt gereden weten zelf het beste op welke plekken dat gebeurt. Het lijkt het CDA Delft daarom ook een uitstekend idee als Delftenaren zelf flitslocaties mogen aandragen in Delft. Zij kunnen dit melden bij de politie, waarna de flitsapparatuur wordt ingezet op die plekken waar dit het hardst nodig is. De Tweede Kamer heeft een motie[1] aangenomen van CDA-Kamerlid Van Helvert, waarin wordt uitgesproken dat de mogelijkheden van deze vorm van burgerparticipatie wordt onderzocht.

Dit voorstel kost geen extra geld. Het gaat om het anders inzetten van de bestaande capaciteit, op basis van de input van experts: de buurtbewoners zelf. Daardoor wordt de pakkans groter. En dat is weer heel belangrijk voor de gedragsverandering bij de automobilist.

Het CDA Delft heeft daarom de volgende schriftelijke vraag aan het college gesteld:

Bent u bereid om ook Delftenaren suggesties te laten doen naar (buurt-) flitslocaties, zodat (het gevoel van) de veiligheid in de buurt kan stijgen?

Wij wachten het antwoord met belangstelling af!

[1] http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3c7f8ea5-f411-459d-960c-5f1c01c12487&title=Motie van het lid Van Helvert over locaties voor snelheidscontroles door burgers laten aandragen.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.