15 juli 2020

CDA dient Motie van Afkeuring in tegen college

Het gebeurt niet vaak dat het CDA een motie van afkeuring steunt, laat staan mee-indient. Maar afgelopen donderdag deden we dat tijdens het debat over de nieuwe Parkeertransitie wel. Dan moet er wel wat aan de hand zijn. In dit artikel leggen we uit waarom het CDA deze motie van afkeuring heeft mee ondertekend.

Te snel, te veel en te algemeen

Kort samengevat is de kritiek van het CDA dat de parkeerplannen te snel worden vastgesteld, dat het college teveel in één keer wil regelen en dat in de plannen te weinig rekening wordt gehouden met verschillen tussen straten, wijken en bewoners.

‘Erdoorheen gejast’

Op 28 mei ontving de gemeenteraad de nieuwe parkeerplannen van het college met als verzoek dit op 9 juli in de raad vast te stellen. Vanaf het begin was duidelijk dat aan dit plan geen komma meer gewijzigd mocht worden. Op verzoek van het college werd het stuk extra snel door de raad behandeld.

Pas na een persbericht van CDA en CU dat het college de parkeerplannen ‘erdoorheen jast’, stroomden de reacties binnen. Voorstanders en tegenstanders van de plannen lieten zich ineens horen. Waar iedereen het over eens was, was dat de communicatie van de gemeente zwaar onvoldoende was. Vrijwel niemand in de stad wist dat er 9 juli een parkeervisie door de gemeenteraad vastgesteld ging worden. Laat staan dat men wist wat er precies besloten ging worden. Het gevolg: meer dan 100 brieven die naar de gemeenteraad zijn gestuurd, een petitie die meer dan 1.700 keer getekend is, een demonstratie, een groot aantal insprekers…

Kortom: niet alleen de oppositie, maar de hele stad voelde zich overvallen door de plannen. Te snel zijn deze door de raad gejaagd.

Te veel

De coalitiepartijen willen ons laten geloven dat het allemaal niet zo’n vaart loopt en dat we slechts kaders meegegeven. Toch worden veel Delftenaren direct geraakt door de plannen. Het CDA heeft (vergeefs) geprobeerd voor deze mensen de gevolgen wat te verzachten.

  • Gezinnen en stellen die in de binnenstad wonen en twee (of meer) parkeervergunningen hebben, raken hun 2e en volgende vergunning op straat kwijt vanaf november. De 2e auto moet straks in de parkeergarage Zuidpoort of Prinsenhof worden gestald. Het CDA vroeg om een overgangsregeling voor gezinnen en stellen voor wie dit een probleem is.
  • Mensen die in de wijken om de binnenstad wonen (“de schil”) krijgen straks te maken met mixparkeren, ook mensen die in straten wonen waar eigenlijk helemaal geen plek is voor kort parkerende bezoekers. Het CDA vroeg om mixparkeren alleen toe te passen in de buurt van winkels en voorzieningen en niet in straten waar alleen maar gewoond wordt.
  • Bewoners van de binnenstad en de schil krijgen het aanbod om in plaats van op straat in de Zuidpoortgarage of Prinsenhofgarage te parkeren tegen een aantrekkelijk tarief van €300 per jaar. Hun parkeerplek op straat kan dan verdwijnen. Het CDA vroeg om mensen die hier gebruik van maken ook te garanderen dat deze prijs ook een aantal jaren vast ligt. Dat wilde de wethouder niet.
  • Voortaan beslist niet meer de gemeenteraad maar het college over parkeerregulering. Het CDA heeft geprobeerd deze overdracht van besluitbevoegdheid uit het voorstel te houden, zodat de gemeenteraad het laatste woord heeft.

Motie van Afkeuring

De coalitie was niet bereid naar het CDA of naar andere oppositiepartijen te luisteren. Aan het voorstel mocht geen komma veranderd worden. Alle twaalf moties en amendementen van de oppositiepartijen werden door de wethouder ontraden en door de coalitie weggestemd. Alle moties van de coalitiepartijen werden door de wethouder enthousiast omarmd.

Voor het CDA was de hele gang van zaken aanleiding om een Motie van Afkeuring in te dienen samen met Groep Stoelinga, ChristenUnie, SP en Stadsbelangen Delft. Met deze motie geven we aan dat wij het door het college gevolgde proces afkeuren. Voor het CDA speelde mee dat dit niet de eerste keer is dat wij ons door de coalitie en de wethouders buitenspel gezet voelen. De laatste tijd gebeurt het vaker dat op het moment waarop oppositie en de stad geïnformeerd worden, het voorstel achter de schermen al helemaal uitonderhandeld is. Dat kan en dat moet beter! In een democratie beslist de meerderheid, maar wordt er geluisterd naar en rekening gehouden met de belangen van de minderheid!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.