22 april 2022

CDA-fractie weer compleet na installatie commissieleden!

Nadat eind maart de nieuwe raadsleden Frank Visser en Gerrit Jan Valk al waren geïnstalleerd, was het gisteren de beurt aan de commissieleden om geïnstalleerd te worden. David Sarkisian, Machteld Neubauer en Yavuz Özkuzugüdenli legden de eed of belofte af tijdens de raadsvergadering van 21 april.

Commissieleden zijn niet gekozen zijn als raadslid maar mogen in commissievergaderingen namens het CDA het woord voeren. David gaat zich bezighouden met de commissie Ruimte & Verkeer, Machteld wordt commissielid Sociaal Domein & Wonen, en Yavuz commissielid Economie, Financiën & Bestuur. David is ook namens de CDA-fractie lid geworden van de Rekening & Audit-commissie. 

Vanaf nu is de CDA-fractie volledig op sterkte en klaar om in de nieuwe politieke periode aan de slag te gaan om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te realiseren. Het CDA Delft is daarom erg blij dat David, Machteld en Yavuz bereid zijn gevonden om commissielid te worden en feliciteert ze van harte met hun installatie!

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.