15 september 2021

CDA: houd parkeerplaatsen op TU-campus openbaar!

Het CDA-Delft strijdt in de gemeenteraad voor het behoud van de openbare parkeerplaatsen op het terrein van de TU Delft.

Op het terrein van de TU Delft zijn momenteel nog zo’n 3000 openbare parkeerplaatsen. Nu kan iedereen die nog gebruiken. En ze mogen ook niet zomaar door de TU worden weggehaald.

De TU Delft wil van die situatie af. De TU heeft aan de gemeente gevraagd of 2500 parkeerplaatsen ‘aan de openbaarheid mogen worden onttrokken’. Als de gemeenteraad daarmee instemt, dan kan de TU elk van die parkeerplaatsen zonder probleem opheffen en bovendien kan de TU zelf bepalen wie er wel of niet mag parkeren. En hoeveel dat gaat kosten. Anders gezegd: de gemeente geeft dan in één klap de zeggenschap weg over 2500 parkeerplaatsen – meer dan alle parkeergarages bij elkaar – en krijgt er niets voor terug. De gemeente staat daarna buitenspel.

“Het CDA Delft wil dat die parkeerplaatsen openbaar blijven,” aldus CDA-commissielid Hamilcar Knops: “Het liefst ziet het CDA dat de openbare parkeerplaatsen op de TU campus gratis beschikbaar blijven voor iedereen. Dus niet alleen voor medewerkers en studenten van de TU, maar ook voor bewoners, bezoekers en bedrijven in de buurt. Mochten er op bepaalde tijden duidelijke knelpunten ontstaan, dan kan de gemeente regels maken voor het gebruik van die parkeerruimte. Zoals dat in omliggende wijken al gebeurt. De gemeenteraad kan dan alle betrokken belangen goed afwegen en zorgen dat de regels en de kosten voor parkeren op de TU-campus en de wijken eromheen goed op elkaar aansluiten.”

“Bewoners en bedrijven op en rond het terrein van de TU maken zich grote zorgen als de TU het parkeren zelf zou gaan regelen,” vervolgt Knops. “Het CDA deelt die zorgen. Daarom strijdt het CDA ervoor om de parkeerplaatsen op de TU openbaar te houden. Dat is in het belang van de burgers van Delft.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.