03 juli 2022

CDA-motie over kennisuitwisseling met Oekraïne unaniem aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 juni jl., waarin de Kaderbrief 2022 werd besproken, diende onze fractie een motie in over kennisuitwisseling met Oekraïne. Deze motie is samen met de ChristenUnie en STIP opgesteld en werd mede-ingediend door Volt, PvdA, D66, VVD, SP, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft. De motie werd unaniem aangenomen door de Delftse gemeenteraad.

Het CDA vindt het belangrijk dat Delft, waar zoveel kennis en ervaring is op het terrein van techniek, innovatie en technologie, vraaggericht probeert mee te helpen bij een wederopbouwvraag vanuit Oekraïne. Meer specifiek vraagt de motie het college na te gaan of Delftse kennispartners en partners uit het maatschappelijk middenveld kunnen helpen bij de wederopbouw van Oekraïne, mocht daartoe een vraag vanuit Oekraïne komen. Frank Visser: Oekraïne verkeert in een verschrikkelijke oorlog. De solidariteit die wij in de stad zien is betrokken en warm. Onze stad herbergt veel kennis rondom techniek, innovatie en technologie. Die kan helpen bij de wederopbouw. Dat kan ook een bescheiden bijdrage zijn. Het is belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen. En als we die verantwoordelijkheid kunnen invullen door, bijvoorbeeld via bestuurlijke netwerken van collegeleden, een hulpvraag de goede richting in te duwen moeten we dat niet nalaten. Zo nemen we verantwoordelijkheid binnen onze lokale mogelijkheden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.