12 januari 2016

CDA pleit voor vuurwerkvrije zones in Delft

Het CDA Delft pleit voor de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones. Delftenaren moeten de mogelijkheid krijgen om bij de gemeente aan te geven welke plekken vuurwerkvrij zouden moeten worden. Bij voldoende draagvlak, kan dan door de gemeente een zone worden ingesteld waar het afsteken van vuurwerk niet meer mag. Dit moet ook de mogelijkheden voor de politie om in te grijpen bij ongeoorloofd vuurwerk afsteken, vergroten. De aanpak kan zo effectiever worden.

Aanleiding voor het CDA-voorstel, zijn de gebeurtenissen in de Buitenhof rond Oud en Nieuw, waarbij het afsteken van vuurwerk rond panden in de Griegstraat er mede de oorzaak van was dat er veel overlast is ervaren. Contacten van de CDA-fractie in de Buitenhof benaderden de fractie en staan positief tegenover het instellen van een vuurwerkvrije zone. 'Niet alle problemen in de Buitenhof of andere wijken worden er mee opgelost, maar elke stap die gezet kan worden naar leefbare buurten moet worden aangegrepen', aldus raadslid Rob van Woudenberg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.