17 januari 2021

CDA: "Snelheid Prinses Beatrixlaan kan 70 km/u blijven"

Vorige week werd door de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 vastgesteld. In dit programma staan kaders voor het mobiliteitsbeleid de komende 20 jaar. In grote lijnen is het CDA erg tevreden over wat in dit mobiliteitsprogramma staat. Er wordt een duidelijke keuze gemaakt voor duurzame vormen van vervoer, waarbij

Dat wil niet zeggen dat het CDA het met alle kaders in het Mobiliteitsprogramma eens is. Een opvallend onderdeel van dit mobiliteitsplan is dat de snelheid op de Prinses Beatrixlaan verlaagd gaat worden naar 50 km/u. Hier is het mobiliteitsprogramma opvallend concreet. Waar bij andere wegen in de bebouwde kom snelheidsverlaging wordt overwogen, afhankelijk van de uitkomsten van doorrekeningen van verkeer in de toekomst, En afhankelijk van toekomstige werkzaamheden aan de weg. Snelheidsverlaging is namelijk niet een kwestie van een nieuw bord neergezetten. Een weg moet bijvoorbeeld heringericht worden omdat wettelijke is vastgelegd dat een 50km-weg er anders uitziet dan een weg waarop je andere snelheden mag rijden.. 

Het CDA ziet nut en noodzaak van snelheidsverlaging op de Prinses Beatrixlaan voor nu niet. De Prinses Beatrixlaan is nu een ideale weg om 70 kilometer per uur te rijden: breed, ruim gedimensioneerd, nauwelijks kruisende wegen en geen bebouwing op hele korte afstand. De weg is daarmee een aantrekkelijke weg om Delft in en uit te rijden, en we zien liever dat deze weg goed gebruikt wordt dan dat verkeer massaal routes als de Reinier de Graafweg of sluiproutes door de binnenstad neemt om van en naar de snelwegen te gaan. 70 Kilometer per uur rijden is daarnaast ook schoner dan 50 per uur rijden. Dus beter voor het milieu. 

Natuurlijk kan de situatie in de toekomst veranderen waardoor snelheidsverlaging toch wenselijk is. Maar zonder concrete aanleiding en zonder kostenonderbouwing de harde uitspraak doen dat de snelheid 'koste wat kost' naar beneden moet, gaat ons te ver. Het CDA kwam daarom met een amendement om nu geen harde uitspraak te doen welke snelheid op deze weg in de toekomst gereden mag worden. Liever wachten we verkeersonderzoeken en plannen voor herinrichting van het gebied rondom de Beatrixlaan af, zodat we op een later moment een besluit kunnen nemen. Helaas werd dit amendement niet gesteund door de coalitiepartijen. Zelfs de VVD stemde tegen ons amendement. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.