20 oktober 2021

CDA stelt Schriftelijke Vragen over undercoveronderzoeken door gemeente bij moskeeën

Op 17 oktober jl. heeft het landelijk dagblad Algemeen Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel “Nederlandse moslims reageren woest op heimelijke onderzoeken in moskeeën: vertrouwen geschaad”. Dit artikel volgde op het NRC-artikel “Undercover naar de moskee” van 16 oktober 20212. In het artikel van het AD is te lezen dat ook Delft opdracht heeft gegeven om dergelijk onderzoek te doen. De Delftse CDA fractie heeft grote bezorgdheid bij de handelingswijze van de gemeente waarbij mogelijk oneigenlijke methoden gebruikt zijn en mede inwoners met wantrouwen zijn benaderd. Deze manier van handelen is volgens de getroffenen een vertrouwensbreuk. De Delftse CDA fractie heeft hier de volgende vragen over:

VRAGEN
1. Kan het college bevestigen dat zij opdracht heeft gegeven aan Nuance door Training en Advies (NTA) of een andere vergelijkbare organisatie om undercover onderzoek te doen bij Delftse organisaties?

2. Klopt de weergave van het artikel in AD en de geheime/anonieme operaties? Wat klopt er wel, wat klopt er niet?

3. Kan het college aangeven hoe de besluitvorming tot het benaderen NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, tot stand is gekomen? Daarbij onder andere de vraag beantwoorden door wie is het college op deze instantie gewezen.

4. Van welke periode tot welke periode heeft NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, geïnfiltreerd bij organisaties in Delft? En tot welke tijd is NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, voor de gemeente actief geweest of verleent NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, nog steeds diensten aan de gemeente?

5. Bij welke organisaties heeft NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, geïnfiltreerd in Delft en hoe is tot de selectie van organisaties gekomen?

6. Is het college zich bewust dat er volgens deskundigen een verboden handelingswijze gebruikt is? Hoe reflecteert het college hierop?

7. In navolging van vraag 6: Hoe zit het met de privacy van de getroffen personen en organisaties. Wat is gedaan met deze informatie en wordt deze informatie nog steeds gebruikt?

8. Kan het college toelichten hoe en of er bewust voor een externe partij (als NTA) is gekozen waarmee de gemeentewet omzeild kon worden?

9.  In hoeverre heeft NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, invloed gehad op het handelen van de gemeente? Dus concreet wat heeft de gemeente met de analyse gedaan (graag volledig en met datums).

10. Hoe legt het college het combineren van functies (zowel bij de gemeente als bij NTA uit)? Is dit volgens de gedragscode binnen de gemeente?

11. Heeft de gemeente de rapporten van NTA, of een andere vergelijkbare organisatie, doorgestuurd naar organisaties zoals de NCTV, AIVD en politie die zelf nooit hadden mogen infiltreren om dat daar geen grondslag voor was? Graag specifiek wat naar wie is gestuurd en of er uiteindelijk door een van deze partijen tot actie is overgegaan naar aanleiding van deze rapporten.

12. Hoeveel van het radicaliseringsbudget dat we van het Rijk hebben gekregen is naar NTA gegaan?

13. Had de gemeenteraad niet van deze handelingswijze op de hoogte moeten zijn gesteld? Graag een uitgebreide toelichting.

In de commissie EFB van 7 oktober jl. zijn de collegebrieven “voortgangsrapportage Aanpak extremisme, polarisatie en radicalisering 2020” (2109166) en “uitkomsten, aanbevelingen en
opvolging quickscan extreemrechts en rechts-extremisme” (2125515) besproken. In deze commissie is geen melding gemaakt van deze undercoveronderzoeken

14. Was het geen uitgelezen moment geweest om in de commissie EFB van 7 oktober jl. hier melding van te maken? Zo nee waarom niet, zo jaar waarom heeft de portefeuillehouder dit niet gedaan?

15. Vindt het college met het CDA dat het vertrouwen door de gemeente is geschaad bij deze organisaties? Hoe gaat het college het vertrouwen herstellen met de getroffen Delftse organisaties?


Namens de fractie van het CDA,
Rob van Woudenberg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.