19 maart 2021

CDA vraagt vergeefs om eveluatiecriteria nieuwe parkeerbeleid

In de raadsvergadering van 30 maart diende het CDA samen met de ChristenUnie en de SP een motie in die het college opriep om heldere criteria om het invoeren van betaald parkeren in Wippolder te kunnen evalueren. Afgelopen februari is in deze grote wijk betaald parkeren ingevoerd. Het CDA stemde hier in juli tegen, omdat wij vonden (en nog steeds vinden) dat in grote delen van Wippolder helemaal geen parkeerproblemen zijn. Het is dus naar onze mening helemaal niet nodig om in die straten bewoners en bezoekers flink te laten betalen. Helaas stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het plan van het college, waardoor betaald parkeren in heel Wippolder sinds 1 februari een feit is.

We krijgen signalen dat het betaald parkeren in sommige buurten tot ongewenste neveneffecten leidt. Mensen geven aan minder bezoek te ontvangen en winkeliers minder klanten. Of dit het gevolg is van de invoering van betaald parkeren weten we natuurlijk nog niet zeker, maar voor het CDA voldoende aanleiding om de wethouder te vragen om hier in de evaluatie van het parkeerbeleid ook aandacht aan te besteden. Helaas haalde ook deze motie geen meerderheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.