18 mei 2022

CDA: Werk aan bestaanszekerheid

Het aanpakken en voorkomen van schulden draagt in grote mate bij aan meer bestaanszekerheid bij mensen met schulden en zorgt voor minder stress bij deze groep. Om meer mensen met schulden toekomstperspectief te bieden is het nodig dat het aantal geslaagde schuldregelingen groeit. Daarbij kan het helpen dat gemeenten hun voorrangspositie als schuldeiser (bij bijstandsschulden) opgeven. Dit maakt het voor andere schuldeisers aantrekkelijker om mee te werken aan een schuldregeling. Amsterdams onderzoek laat zien dat het aantal geslaagde schuldregelingen tot 15% kan groeien hierdoor. Daarom stelt het CDA vragen over deze voorgangspositie (zogenoemde preferente positie) en maken wij werk van bestaanszekerheid.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.