02 september 2022

CDA wil gratis extra parkeeruren voor mantelzorgers behouden

In het Delfts Kwartiertje van de commissie Ruimte & Verkeer van 1 september stond op verzoek van het CDA het 1e wijziging aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022 op de agenda. In deze aanwijzingsbesluiten geeft het college van B&W aan hoe het betaald parkerenbeleid in Delft concreet wordt ingevuld. Zo worden bijvoorbeeld de straten genoemd waar betaald parkeren wordt ingevoerd. Het was commissielid David Sarkisian opgevallen dat dit aanwijzingsbesluit voor mantelzorgers die veel parkeeruren moeten maken financieel nadelig uitpakt. Nu kunnen mantelzorgers die meer dan 600 uur moeten parkeren om mantelzorg te kunnen verlenen, in schrijnende gevallen nog tweemaal 200 parkeeruren krijgen. Het college heeft besloten dat ook in deze schrijnende gevallen mantelzorgers voortaan moeten gaan betalen voor deze parkeeruren.

David Sarkisian wees de wethouder erop dat we in tijden leven waarin de prijzen voor iedereen enorm hard stijgen. Maar juist mantelzorgers vervullen een hele beangrijke rol in onze samenleving. Ze zijn van onschatbare waarde en zouden ook zo gewaardeerd moeten worden. Daarom wil het CDA dat mantelzorgers in schrijnende gevallen niet opgezadeld worden met ook nog eens parkeerkosten. Omdat de wethouder het niet met het CDA eens was, kondigde David Sarkisian aan dat het CDA overweegt in de volgende raadsvergadering met een motie te komen die de extra parkeeruren voor mantelzorgers in schrijnende gevallen gratis houdt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.