19 september 2013

CDA wil harde afspraken met Vestia

Dinsdag 17 september  besprak de commissie Samenleving & Volkshuisvesting de ontwikkelingen met Vestia in (o.a.) de Bomenwijk, naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA over dit onderwerp. Door interne problemen kan Vestia geen investeringen in de Bomenwijk en een aantal andere projecten in de stad doen, terwijl hier wel afspraken over zijn gemaakt. Vestia kan dit oplossen door een derde partij in te schakelen die de ontwikkeling dan voor haar rekening neemt.

Momenteel is Vestia met het college in gesprek met een derde partij. Het is alleen nog onduidelijk of de afspraken met Vestia 1-op-1 worden overgenomen. Het CDA hecht hier echter wel grote waarde aan om twee redenen:

1-Het college heeft concrete afspraken met Vestia gemaakt over een groot aantal projecten, waarvan de Bomenwijk het grootste deel voor haar rekening neemt. De afronding van deze bouwprojecten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze stad. 
2-Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Bomenwijk gaf de wethouder aan dat er in de plannen niks gewijzigd mocht worden, om te voorkomen dat Vestia zich kan terugtrekken uit het project. Daarom besloot het CDA om voor een zo goed als ongewijzigd bestemmingsplan Bomenwijk te stemmen, hoewel wij nog wel een aantal zaken zouden willen veranderen, zoals minder hoogbouw in de wijk.

Het CDA vind het dan ook lastig te begrijpen wanneer de reeds gemaakte afspraken niet worden overgenomen door een derde partij.

De wethouder gaf aan het met ons eens te zijn, hoewel hij nog niet wilde aangeven wat te doen in het geval Vestia en een derde partner niet alle afspraken kunnen nakomen. Dat is begrijpelijk, maar het spreekt voor zich dat wij dit proces nauwlettend zullen blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.