14 november 2020

CDA wil meer gemeenschapszin in Delft door verenigingen te helpen

Tijdens de afgelopen Begrotingsraad heeft het CDA een motie ingediend om de gemeenschapszin in Delft te versterken door vereniging meer te ondersteunen. Verenigingen zijn het cement en de vrijwilligers de motor van de samenleving en samen versterken zij de gemeenschapszin.  In Delft zijn er meer dan 135 sport- en cultuurverenigingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschapszin in Delft. Ze zijn plekken van ontmoeting en dragen daarmee bij aan de voorkoming van eenzaamheid. Ook brengen verenigingen mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen en zijn ze de basis waar verbindingen tussen mensen tot stand komen. Het CDA vindt het verenigingsleven een broedplaats voor talentontwikkeling en gemeenschapszin. Bovendien dragen ze fors bij aan door de politiek gestelde doelen van de gemeente.

Via onze contacten en gesprekken met verenigingen werd steeds meer duidelijk dat verenigingen problemen ondervinden om tot een goede invulling van het verenigingsleven te komen. Bijvoorbeeld basketbalvereniging DAS kan wel trainen in een mooie sporthal in het schoolgebouw van Scholengemeenschap Delfland maar er is geen kantine of verenigingsgebouw waar ze ontmoetingen kunnen hebben na de trainingen of wedstrijden terwijl dit juist een belangrijk onderdeel is van het verenigingsleven.

Maar er zijn ook hele mooie initiatieven zoals de Koninklijke Harmoniekapel Delft die jaarlijks samen met de VAK in OPEN les geeft aan kinderen over muziekinstrumenten. Een mooie samenwerking met toenadering van 2 kanten. De kracht van verenigingen kan meer benut worden om zo verdere  gemeenschapszin te creëren zodat nog meer mensen zich thuis voelen in de stad, in de wijk en/of bij de vereniging. Zo spelen verenigingen een verbindende rol in de samenleving en in de wijken.

De gemeente heeft een aantal (sport)combinatiefunctionarissen heeft die als verenigingsondersteuner optreden echter doen zij dit alleen doen voor sportverenigingen. Het CDA vindt dat die verenigingsondersteuners niet alleen voor sportverenigingen ingezet moeten worden, maar ook voor andere gemeenschapszin versterkende clubs uit het maatschappelijk middenveld zoals muziekverenigingen, toneelgezelschappen en kleinkunstverenigingen. Ondersteuning en coördinatie door verenigingsondersteuners zal enorm bijdragen om initiatieven zoals van de Harmoniekapel op te zetten en de sociale cohesie te verhogen. Wij zien graag dat de gemeente hierin een actieve rol speelt door de verenigingsondersteuners als combinatiefunctie in te zetten: vóór sport- en muziek/cultuurclubs wij riepen daarom het college op om te investeren in verenigingen; een klein extraatje kan verenigingen -zeker in deze onzekere tijd- overeind houden.

Onze motie die mede werd ingediend door Groen Links, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie , PvdA en STIP en gesteund door de SP is met 23 tegen 15 aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.