20 maart 2015

College verhoogt parkeertarieven onnodig

Vanaf 1 juni 2015 wordt parkeren in Delft duurder. Veel duurder zelfs. Bezoekers gaan maar liefst 20% meer betalen. En daar boven op voert het College nog eens een onnodige verhoging door met het zogeheten prijsindexcijfer (CPI) van 1,5%. Deze verhoging is volstrekt onnodig omdat het Centraal Planbureau vaststelt dat dit cijfer, dat gebaseerd is op de inflatie, dit jaar slechts 0,4% is (link, p.86/87). Het CDA Delft wil deze verhoging ongedaan maken. Door een oud inflatiecijfer te gebruiken, voert het college een ordinaire belastingverhoging uit die ook nog eens tegen een wens van de raad in gaat. De raad stelde eerder per motie dat de prijs van de vergunning met niet meer dan inflatie mag stijgen. Een transparant en eerlijk bestuur, houdt z’n burgers niet voor de gek. Het college heeft nog een week om dat waar te maken.

Het CDA maakt zich ernstig zorgen over deze voorgenomen verhoging. Een verhoging die slecht is voor ondernemers, alle inwoners van Delft en de bezoekers en toeristen. Wij schreven hier al eerder over. In de commissievergadering van donderdag 19 maart kondigde het CDA Delft alvast een voorstel aan om de verhoging van de parkeertarieven ongedaan te maken. Helaas werd al snel duidelijk dat de coalitiepartijen niet zaten te wachten op dit voorstel. Studentenpartij STIP vroeg zich zelfs af waarom het CDA dit voorstel doet. Gefundeerde kritiek vanuit de oppositie is blijkbaar niet gewenst. Volgens fractievoorzitter Derksen stond alles toch al vast.

En dat is precies waar de schoen wringt. Het staat niet vast. Er is nog genoeg tijd om deze verhoging tegen te houden. Het is juist de gemeenteraad van Delft die ervoor kan kiezen om deze onnodige belastingverhoging af te keuren. En zo te kiezen voor een gastvrij Delft, waar elke inwoner tegen een normale prijs zijn auto kan parkeren in de binnenstad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.