04 december 2019

Commissiebijdrage Ineke van Geenen volledig op rijm!

Voorzitter,

 

De nieuwe verordening is gegeven

ter ondersteuning van een moeilijk leven

Dit woord is heel erg vaak te lezen

in wat ooit een benen-op-tafel gesprek zou wezen.

Een relaxt gesprek over ‘s mens’ noden

daarbij was openheid geboden,

door de uitvoerders der WMO,

kennelijk is dat toch niet zo.

 

Dus is het inmiddels gemeend en zelfs goed

dat een professional, ter bescherming vaak mee moet.

Dat kan Sint weleens verbazen

neemt men de vrager anders te grazen?

Graag een reactie van de verantwoordelijk Piet

is het geen dubbel werk wat Sint hier ziet?

 

En dan het melden van geweld en ongerief

geeft niet het antwoord vanuit een echt belief,

dat hulpvragers te allen tijden

bescherming hebben aan hun zijde

van de gemeente, die regelt en zorgt

wel via een ander maar de gemeente die borgt,

dat niemand overvallen word in huis

want juist zorg brengt veiligheid, dus een thuis.

 

Nadrukkelijk aan de keukentafel dus zeggen,

dat cliënten al hun zorg bij ons neer kunnen leggen.

Graag hierover de geruststelling van witte piet

wij zijn het toch eens? Ja, je weet het maar niet.

 

Tot zover de reactie van CDA Delft

met dank aan de adviesraad lezen wij maar de helft

want deez partner stuurt ons per mail

haar advies en dat is echt professioneel.

Een dankwoord willen wij hier dan ook geven,

voor een ieder die goed zorgt voor zorg, in een afhankelijk leven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.