02 februari 2021

Communicatie over betaald parkeren Wippolder onder de maat

Afgelopen maandag, 1 februari, is betaald parkeen in de wijk Wippolder ingegaan. Een direct gevolg van het nieuwe parkeerbeleid waar de coaltiepartijen in juli vorig jaar voor kozen. Na een debat dat we ons nog goed voor de geest kunnen halen: een afgewezen verzoek van het CDA en de ChristenUnie om bespreking uit te stellen, de ene na de andere motie waarbij de voltallige oppositie 'voor' stemde en de voltallige coalitie 'tegen' of omgekeerd en uiteindelijk een motie van afkeuring tegen het hele college die door de volledige oppositie werd gesteund. 

Het CDA had in juli om uitstel van bespreking omdat al snel bleek dat de stad niet op de hoogte was van de besluiten de gemeenteraad zou nemen. Bij de behandeling in de overlegvergadering was slechts één inspreker aanwezig! Ons afwezen verzoek tot uitstel leidde wel tot veel aandacht in de media-aandacht en mede daardoor regende het ingezonden brieven en handtekeningen tegen het nieuwe parkeerbeleid. Desondanks bleven we met het gevoel zitten dat een deel van de stad nog steeds niet op de hoogte was. "Maar geen nood", verzekerde het college ons, "de wethouder zou intensief met de bewoners gaan praten."

Dat dat laatste niet helemaal gelukt is, is afgelopen weken wel gebleken uit verschillende brieven die naar de gemeenteraad zijn gestuurd. In deze brieven beklagen bewoners uit Wippolder zich erover, dat zij pas vlak voor Kerst geïnformeerd zijn van de op handen zijnde invoering van betaald parkeren in hun wijk. In de brieven lazen wij dat deze mensen hier volledig door verrast zijn. De beloofde communicatie van de wethouder het afgelopen jaar, is dus onvoldoende geweest!

Het CDA blijft aandacht houden voor de gevolgen van het parkeerbeleid. Blijf ons dus vooral benaderen met uw ervaringen, positief of negatief.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.