06 juli 2021

Dankzij CDA-motie 'Huisje Boompje...' gaan projectonwikkelaars meebetalen aan leefbaarheid Delft!

De gemeente Delft heeft de ambitie 15 duizend woningen en 10 duizend arbeidsplaatsen bij te bouwen in Delft. Omdat Delft niet kan uitbreiden, betekent dit dat deze woningen en bedrijven in Delft moeten worden gebouwd. Verdichten noemen we dat…

Het CDA is vanaf het begin kritisch geweest over deze verdichting. Niet omdat wij tegen nieuwbouw zijn of tegen het gebruik van onbenutte openbare ruimte. Maar wel om ons als stad zo vast te pinnen op een getal van 15 duizend woningen. Omdat de bouw van zoveel extra woningen, je praat over een groei van 30%(!), enorme gevolgen gaat hebben voor het leefklimaat in Delft. In die woningen komen mensen te wonen die gebruik gaan maken van voorzieningen, ’s ochtends op weg gaan naar hun werk of naar hun school, die in hun vrije tijd bezoek gaan ontvangen, enzovoort.

Daarom vroeg het CDA in 2017 om een Impactanalyse van de verdichting. Uit deze studie kwam naar voren dat 15 duizend woningen en tienduizend arbeidsplaatsen technisch gezien kan, maar wel grote gevolgen heeft voor de openbare ruimte in Delft. Het is namelijk wel essentieel dat Delft zowel voor de huidige bewoners als voor de nieuwe bewoners ook prettig leefbaar blijft. Dat er voldoende groen is om te ontspannen, voor klimaatadaptatie en natuurlijk voor de dieren in Delft wonen. Dat de wegen en het openbaar vervoer niet volledig vol lopen. Kortom: 15 duizend extra woningen en 10 duizend extra arbeidsplaatsen gaat ook gepaard met heel veel investeringen in de stad.  

Het CDA vindt het niet meer dan rechtvaardig dat ook projectontwikkelaars die in Delft gaan bouwen, gaan meebetalen aan het in stand houden van voorzieningen en leefkwaliteit in Delft. Raadslid Gerrit Jan Valk: “De projectontwikkelaars verdienen veel geld met het bouwen van huizen en kantoren in Delft. Het is onredelijk om de kosten van de verdichting volledig bij de huidige bewoners neer te leggen.”

Het CDA kwam daarom in 2019 met de motie ‘Huisje Boompje…’, die het college opriep met een methodiek te komen om ook projectontwikkelaars mee te laten betalen aan de kosten van de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot het voorstel ‘Nota Kostenverhaal’, die op donderdag 15 juli 2021 in de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Dit voorstel is revolutionair: bij nieuwe bouwprojecten gaan projectontwikkelaars een bedrag (het voorstel is € 15) per vierkante meter betalen aan de gemeente, waarmee de kosten die de gemeente maakt voor groen, riool, voorzieningen enzovoorts voor een flink deel worden betaald door de projectontwikkelaars. Als er jaarlijks ongeveer 600 woningen worden gebouwd die gemiddeld 100 vierkante meter zijn, levert dat Delft dus jaarlijks negen ton op. Geld dat niet door huidige bewoners van Delft hoeft te worden betaald! Zo voorkomen we dat de rekening bij de verkeerde mensen wordt neergelegd en kunnen we Delft prettig leefbaar houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.