28 juni 2022

Dankzij CDA wordt schuldregelen gemakkelijker

Wanneer je met problematische schulden te maken hebt is het belangrijk om snel tot oplossingen te komen. Op die manier heeft iemand sneller zicht op een schuldenzorgvrije toekomst. Het CDA werkt eraan om zoveel mogelijk mensen zicht te bieden op een schuldenzorgvrije toekomst en daarmee het gewone leven te versterken.

Dit geldt ook voor Delftenaren met een bijstandsschuld. Voor hen moet het ook gemakkelijker zijn een schuldregeling te treffen. Het opgeven van de positie als preferent schuldeiser door de gemeente kan daarbij helpen. Als preferent schuldeiser heb je recht op een groter deel van de afloscapaciteit van een schuldenaar dan andere schuldeisers. De bereidheid van andere schuldeisers kan worden vergroot als zij gelijke behandeling krijgen. Daarom heeft het CDA de gemeente gevraagd de positie als preferent schuldeiser op te geven. In de beantwoording van onze vragen zegt het college toe om de positie als preferent schuldeiser los te laten. Daarmee versterken we het realiseren van schuldregelingen en werkt het CDA actief aan een schuldenzorgvrije toekomst voor zoveel mogelijk inwoners.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.