09 september 2015

De Delftse reflex

Afgelopen dinsdag besprak de Delftse politiek een voorstel tot het invoeren van een nieuw afvalbeleid. Kort gezegd worden bewoners gedwongen om zelf meer aan afvalscheiding te doen, waarmee het hergebruik van grondstoffen en daarmee de opbrengsten van het afvalbeleid groter moeten worden. Op zich is daar niks mis mee, in het streven naar een zogeheten 'circulaire economie' neemt hergebruik van materialen een belangrijke plaats is.

Waar we volgens het CDA echter de ogen niet voor moeten sluiten, is de financiële kant van het geheel. De Avalex-gemeenten moet samen ongeveer 8,5 miljoen investeren, waarvan 2 miljoen  voor rekening van Delft komt. Daarnaast moet Avalex de komende jaren ongeveer 15 miljoen aan nieuwe leningen aan gaan. En dat voor een overheidsbedrijf dat nog maar enkele jaren geleden door de deelnemende gemeenten voor miljoenen moest worden gered. Terwijl de risico's onduidelijk zijn. Worden bijvoorbeeld wel de opbrengsten van jaarlijks 5,5 miljoen extra binnengehaald die er wordt voorspeld? En dan zorgt het nieuwe afvalbeleid ook nog eens voor extra verborgen kosten voor de inzet van ambtenaren, terwijl het ambtelijk apparaat in Delft al zo onder druk staat. De wethouder kon hier geen duidelijkheid over geven. Gelukkig gaf hij wel aan dat er nog momenten komen voor de gemeenteraad om in te grijpen als het verkeerd dreigt te gaan.

Toch zijn dit allemaal zeer serieuze vragen bij een onderwerp wat in het dagelijks leven van mensen ook nog eens een aanzienlijke impact heeft. Het was dan ook verbazingwekkend om te merken hoe de opmerkingen van het CDA (en ook Stadsbelangen) door de rest van de commissie werden weggehoond. 'Bent u dan tegen hergebruik?' 'Wilt u dit dan niet, het is toch zo'n mooi plan?' 'We hebben er vertrouwen in dat het financieel goed komt'. Het roept herinneringen op aan eerdere discussies in Delft. Mensen die kritische vragen stelden over de risico's van de Spoortunnel, kregen de vraag of ze dan tegen de ondertunneling van het spoor waren. 'Hier kan je toch niet tegen zijn?'. Hetzelfde zien we bij de discussie over kenniseconomie, op het moment dat je vragen stelt bij de financiële onderbouwing, ben je meteen een tegenstander van de kenniseconomie.

Het is de Delftse reflex. En dat voor een stad die er financieel zo beroerd voor staat. Voor het CDA staat vast, dat wij de kritische houding over de financiële degelijkheid van grote investeringen en projecten, in ieder geval niet bij het grofvuil zullen zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.