14 september 2022

De eerste vergadering na het zomerreces van de Commissie Sociaal Domein & Wonen

Het was afgelopen donderdag (8 september) weer voor de eerste keer na het zomerreces at de Commissie Sociaal Domein & Wonen weer bij elkaar kwam. Naar het op het eerste gezicht een drukke agenda bleek dat bij de voorbereiding en bij het vaststellen van de definitieve agenda wel mee te vallen.

  • Energietoeslag voor burgers met een laag inkomen. Hierbij hebben we ook aandacht gevraagd voor de inwoners met middeninkomens, die nu in de problemen gaan komen en wellicht schulden gaan opbouwen als gevolg van de hoge energieprijzen. Daarnaast hebben we ook onze zorgen naar voren gebracht voor deze winter waarin we wellicht gaan zien dat inwoners minder gaan stoken wat het problemen met schimmel vergroot.  
  • Evaluatie en het Vervolg op de Pilot van de Vijf Wijkverzorgingsopgave. De evaluatie was in maart 2022 al opgeleverd maar tot op heden was er nog geen mogelijkheid deze te bespreken. De evaluatie gaf aan dat deze pilot een mooi resultaat heeft opgeleverd. Helaas wordt conform het herstelplan een vervolg in de wijken Tanthof, Kuijperwijk en Vrijenban stopgezet. Er wordt hier wel gekeken of hetgeen is opgezet tijdens de pilot zoveel mogelijk kan worden meegenomen in de reguliere lijnen met partners en maatschappelijke organisaties.
  • Overige wijken. Tot slot hebben we er voor gepleit dat de ervaringen uit deze pilot worden meegenomen bij op te starten initiatieven in de andere wijken van Delft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.