01 december 2019

Dekkend netwerk AED’s in openbare ruimte Delft

Het is belangrijk dat mensen bij een hartstilstand snel gereanimeerd worden. Daarom is het CDA verheugd dat haar motie voor een volledig dekkend AED-netwerk in de openbare ruimte in Delft is aangenomen.

 

Uit onderzoek blijkt dat de overlevingskans bij reanimatie bij een hartstilstand met 50% tot 70% toeneemt als een omstander binnen 6 minuten begint met reanimeren en gebruik maakt van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Daarom vindt het CDA dat er voldoende AED’s in de openbare ruimte aanwezig zijn. Zo kunnen we zoveel mogelijk levens redden.

Ontbrekende AED’s

In Delft ontbreken nog 7 AED’s in om een stadsdekkend netwerk van AED’s in de openbare ruimte hebben. Daarom hebben we het gemeentebestuur in een motie gevraagd om maatregelen te nemen om deze ontbrekende AED’s zo snel mogelijk te plaatsen. Dat vergroot immers de overlevingskans van mensen met een hartaanval. We zijn zeer verheugd dat deze motie is aangenomen.

Samenwerken met organisaties

Op ons verzoek werkt de gemeente bij de plaatsing en het beheer van de AED’s in de openbare ruimte nauw samen met maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en ondernemersverenigingen. Die organisaties kopen en onderhouden deze AED’s immers. De gemeente zal hen nu faciliteren bij de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de AED’s. Ook hebben wij er met onze motie voor gezorgd dat de gemeente in publiekscampagnes de inwoners informeert over het belang van de AED’s in de openbare ruimtes.

Burgerhulpverleners trainen

Ook zal de gemeente organisaties actief stimuleren om trainingen en oefening aan burgerhulpverleners en inwoners te geven. Een goede zaak. De inzet van burgerhulpverleners is immers van onschatbare waarde voor het vergroten van de overlevingskans van slachtoffers van een hartaanval. En dat is wat voor ons altijd voorop moet staan.

#CDADelftstaatachterburgerhulpverleners.

#AltijdCDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.