13 mei 2015

Delft nog steeds laat met betalingen aan ondernemers. CDA stelt vragen.

Het CDA heeft, via raadslid Milène Junius, het college van B&W vragen gesteld over nieuw onderzoek waaruit blijkt dat Delft is gezakt op de lijst hoe snel gemeenten hun facturen betalen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Delft op de 283e plaats staat.

In 2012 stelde het CDA al schriftelijke vragen over het onderzoek over 2011, toen bleek dat Delft op de 255e plek van alle gemeenten in Nederland stond. Het college gaf destijds aan dat de score onvoldoende was, maar dat er procesverbeteringen zijn geweest die het op tijd betalen van facturen zou moeten verbeteren. Drie jaar later lijkt hier niks van terecht gekomen, de betalingstermijn is alleen maar langer geworden.

Het CDA is nog altijd van mening dat een goede relatie tussen ondernemer en overheid van groot belang is. Een gemeente die goed is voor haar ondernemers krijgt daar veel innovativiteit en creativiteit voor terug. Het op tijd betalen van facturen past wat ons betreft in die visie. En daarbij voorkomt het ook nog eens boetes voor te late betalingen. Het CDA hoopt met het stellen van deze vragen het college aan te zetten tot een echte verbetering van op tijd betalen van facturen.

De schriftelijke vragen zijn hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.