26 augustus 2022

Duurzaamheidssubsidies alleen naar huishoudens die het echt nodig hebben!

Tijdens de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur van donderdag 25 augustus stond de bespreking van de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV) op de agenda. In de ASV worden de belangrijkste spelregels van lokale subsidies vastgelegd door de gemeenteraad. Het college van B&W bepaalt dan later via het Subsidiereglement hoe deze spelregels concreet worden omgezet in beleid. Dat beleid bepaalt wie er subsidie krijgt en hoeveel, en wie niet. 

Raadslid Gerrit Jan Valk pleitte in de commissievergadering voor een aanpassing van de regels voor lokale subsidies voor duurzaamheid. Wat het CDA betreft komen lokale duurzaamheidssubdies voortaan enkel terecht bij mensen die het echt nodig hebben. Huishoudens die momenteel echt te lijden hebben van de torenhoge energieprijzen en voor wie de subsidie een waardevol hulpmiddel kan zijn om te bespraren op energiekosten en zo ook bij te dragen aan de lokale duurzaamheidsdoelstellingen.

Het zijn nu vaak mensen die het eigenlijk niet nodig hebben, die profiteren van (vaak landelijke) subsidies om duurzaam gedrag te stimuleren. Zo kunnen mensen die eigenaar zijn van een huis met een groot dak met allerlei fiscale voordelen zonnepanelen aanschaffen om zo gratis hun eigen elektriciteit op te wekken en kunnen zij het teveel aan opgewekte duurzame elektriciteit tegen hele aantrekkelijke voorwaarden verkopen aan hun energieleverancier. Zo kunnen deze mensen een hele lage of zelf negatieve energierekening hebben, terwijl iemand in een huurflat momenteel de hoofdprijs betaalt. Mensen die zich een dure Tesla kunnen veroorloven krijgen ook allerlei subsidies. Zo betalen zij geen wegenbelasting en recent nog opperden de coalitiepartijen Groen Links, D66 en de ChristenUnie om mensen met een elektrische ook korting te geven op parkeren in Delft.

Aan landelijke subsidieregelen kunnen we in Delft weinig doen. Maar wat we in Delft wel kunnen, is om ons geld voor duurzaaheidssubsidies dan te besteden aan de financieel meest kwetsbare huishoudens die het meest te lijden hebben onder de torenhoge energieprijzen. Gerrit Jan Valk legde in de commissie uit dat het niet de bedoeling van het CDA is dat mensen bij subsidieaanvragen voortaan allerlei formulieren moeten invullen en bewijsmateriaal moeten aandragen om aan te tonen hoeveel inkomen of vermogen ze hebben. Het CDA denkt meer aan het kiezen voor subsidies waarbij de gemeente redelijkerwijs kan weten dat deze vooral gebruikt zullen worden door financieel kwetsbare gezinnen. Zo maakte het CDA Delft zich eerder hard voor een isolatiesubsidie voor mensen in een (sociale) huurwoning. Valk: "Bij een korting op parkeren voor elektrische auto's, kan de Tesla-rijder goedkoper parkeren. Maar het betekent ook dat huishoudens die een auto nodig hebben maar zich geen dure elektrische auto kunnen veroorloven meer moeten gaan betalen om te parkeren. Dat vindt het CDA niet rechtvaardig. Liever zien wij dat financieel kwetsbare huishoudens wat extra subsidie krijgen om ze te helpen verduurzamen en de energielasten te beperken. Zo zijn we solidair met elkaar en helpen we het milieu."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.