15 februari 2017

Geld voor Delft klimaatneutraal graag goed besteden

Delft wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Een ambitie die het CDA 100% steunt! Mobiliteit is verantwoordelijk voor ongeveer 10 a 15% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op het grondgebied van Delft. Voor een schone toekomst van Delft is het dus belangrijk dat we ook onze mobiliteit duurzamer te maken. En dus is hier ook geld voor gereserveerd: voor de komende jaren 250 duizend euro. In de commissievergadering Ruimte & Verkeer van dinsdag 14 februari 2017 stonden de zeven plannen van het College voor de besteding van dit geld op de agenda.

Geen heldere doelen

Het CDA steunt dus de ambitie om Delft klimaatneutraal te maken. Daarom vinden wij het teleurstellend dat in de plannen van het College geen woord staat over hoeveel CO2 met deze ideeën bespaard gaat worden. Omdat we nog ver verwijderd zijn van een klimaatneutraal Delft en 2050 steeds dichterbij komt, ziet het CDA de 250 duizend euro voor duurzame mobiliteit het liefst besteed aan die plannen waarmee we per euro de meeste CO2 kunnen besparen. Aan laaghangend fruit dus. Op de vraag van het CDA of dit de plannen zijn waarmee we grote stappen zetten was het vrij schokkende antwoord van de wethouder Verkeer dat hij het niet relevant vond hoeveel CO2 deze plannen besparen. “Of het nou 1 gram, of 2 gram of 3 gram is…”.

Proeftuinen

Een heel groot deel van het geld gaat besteed worden aan bijdrages van de gemeente aan proeftuinen van de TU Delft. 60 duizend euro om een proef met zelfrijdende auto’s op de TU Campus mogelijk te maken en maar liefst 100 duizend euro om een gemeentelijke waterstofauto te kopen die gebruikt kan worden aan het ‘car as a powerplant’-project van de TU.

Het CDA is geen tegenstander van het meebetalen van de gemeente aan bijzondere proeftuinen in Delft van de TU Delft of van andere Delftse kennisinstellingen of innovatieve bedrijven. Als  kennisstad moet je soms launching customer willen zijn, en bereid zijn mee te betalen. Maar dan moet de proef wel of uniek of echt Delfts (‘invented in Delft’) zijn.

En de voorstellen van het College zijn noch Delfts (het zijn grote internationale ontwikkelingen waar de TU Delft een rol in speelt), noch uniek. Overal in de wereld vinden al proeven plaats met zelfrijdende auto’s of met waterstofauto’s.

Alleen al in Nederland vinden proeven plaats met zelfrijdende auto’s in bijvoorbeeld de regio Eindhoven-Helmond, Wageningen, Appelscha, op de A2,…. Om over de internationale testen van megabedrijven als Uber, Google, Tesla nog maar te zwijgen.  

En waterstofauto’s rijden ook al her en der in Nederland. Arnhem heeft ze sinds 2010. In 2015 zijn er waterstofauto’s geleverd aan onder meer Rijkswaterstaat en enkele bedrijven in de omgeving van Rotterdam. Groningen maakte vorige week nog bekend dat een waterstofbus in de dienstregeling wordt opgenomen. 100 Duizend euro voor een waterstofauto vindt het CDA veel te veel geld, dat onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen Delft Klimaatneutraal 2050.

Kortom: het doel van een klimaatneutraal Delft in 2050 steunde het CDA, steunen wij nog steeds en zullen we blijven steunen. Maar zelfs als het doel heilig is, zijn niet alle middelen geheiligd. Het CDA overweegt daarom een motie in de Gemeenteraadsvergadering van 27 februari om enkele voorgestelde plannen te vervangen door plannen die echt bijdragen aan de verduurzaming van de Delftse mobiliteit!

 

Gerrit Jan Valk

Commissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.