20 augustus 2020

Update 21 aug: Delfthopper weer beschikbaar!

Update 21 augustus:  EBS meldt vandaag op haar website dat de Delfthopper telefonisch weer te reserveren is (nog niet online). Voor de reis wordt gecontroleerd of de passagier geen corona-gerelateerde klachten heeft. Dat is goed nieuws! Soms gaan dingen gelukkig snel. Blijven natuurlijk de vragen waarom de Delfthopper plotseling volledig uit de dienstregeling kon worden gehaald (terwijl de oplossing zo simpel is) en dat tot en met 20 augustus zowel via de website als telefonisch niets werd gezegd over een spoedige oplossing. Communicatie en duidelijkheid naar de inwoners die de Delfthopper gebruiken is erg belangrijk!

Oorspronkelijk bericht (20 augustus)

Gisteren meldde EBS, het bedrijf dat een groot deel van het openbaar vervoer in onze regio verzorgt, op haar website dat de Delfthopper voor onbepaalde tijd niet rijdt. Reden is dat in de kleine bussen onvoldoende afstand kan worden gehouden tussen chauffeur en passagier(s).

Het CDA deelt uiteraard de zorgen om de gezondheid van de passagiers en chauffeurs van ons openbaar vervoer en we hebben er begrip voor dat coronamaatregelen voor bewoners van Delft ongemak kunnen opleveren. Maar door het tijdelijk stopzetten van de Delfthopper heeft een groot deel van Delft ineens geen openbaar vervoer meer in de buurt. De Delfthopper is vorig jaar in plaats gekomen van buslijn 62 en 133, en is daarmee voor een groot aantal Delftenaren uit Buitenhof, Westerkwartier en een deel van Tanthof de enige mogelijkheid om met het Openbaar Vervoer naar het station of de binnenstad te komen.

Op de website van EBS wordt geen alternatief gegeven. Ook bij telefonische navraag geeft EBS aan geen alternatieven aan te bieden, en wordt gezegd dat bewoners zelf naar alternatief vervoer moeten zoeken.

Dit gebrek aan alternatief was voor het CDA aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester & Wethouders. Naar onze mening zou EBS, dat betaald wordt om het openbaar vervoer te verzorgen, meer mogen doen om de inwoners van Delft die van de Delfthopper afhankelijk zijn tegemoet te komen. EBS zou grotere bussen kunnen laten rijden, of desnoods het vervoer met de regiotaxi of een gewone taxi kunnen verzorgen. In geval van (regio)taxi moeten passagiers uiteraard wel tijdelijk maximaal het OV-tarief betalen zolang de Delfthopper niet rijdt.

Wij hebben het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het besluit om tijdelijk te stoppen met Delfthopper door EBS zelf genomen of heeft de Metropoolregio vooraf ingestemd met het tijdelijk stopzetten van de Delfthopper?

2. Is het college van Delft vooraf geïnformeerd en zo ja, heeft het College ingestemd?

3. Past het stopzetten van de dienstverlening door EBS binnen de afspraken die tussen EBS en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn gemaakt? Zo ja, onder welke voorwaarden kan een aanbieder van openbaar vervoer besluiten voor langere tijd lijnen helemaal uit de dienstregeling te halen zonder een alternatief aan te bieden? Zo niet, heeft u EBS inmiddels aangesproken en wat was de reactie van EBS?

In andere delen van Nederland zijn buurtbussen ook tijdelijk stopgezet. Verschil met de situatie in Delft is echter dat die buurtbussen vaak door “vrijwilligers, vaak oudere mensen” (citaat van branchevereniging OV-NL) worden gereden. De Delfthopper wordt gereden door professionele chauffeurs, in dienst bij EBS.

4. Deelt het college de mening van het CDA dat een openbaar vervoerbedrijf dat de concessie voor Delft heeft, ook voor alternatieven moet zorgen als een buslijn, of dit in dit geval de Delfthopper, langere tijd niet kan rijden? Zo niet, waarom niet?

5. Heeft EBS al alternatieven voorgelegd aan de gemeente of aan de Metropoolregio? Indien wel, waarom zijn deze alternatieven niet ingevoerd?

6. Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met EBS om afspraken te maken over alternatieven die voor bewoners van Delft niet duurder zijn? Zo niet, waarom niet?

Tot slot: bij de invoering van de Delfthopper in augustus vorig jaar waren er vanuit de gemeenteraad van Delft zorgen dat de Delfthopper op termijn tot een verschraling van het openbaar vervoeraanbod in Delft zou leiden. Dit omdat het voor reizigers lastiger is een bus te reserveren, dan om gewoon op te stappen bij een halte. Deze zorgen werden verder gevoed door het recente bericht van EBS dat met ingang de dienstregeling 2021 het aantal uren waarop de Delfthopper rijdt wordt gereduceerd, omdat er op deze uren weinig gebruikt gemaakt wordt van de Delfthopper. Het CDA vreest dat als de Delfthopper enige tijd niet rijdt, het bij de herindiensttreding een tijdje zal duren voordat de passagiersaantallen weer op het normale niveau zitten, en dat deze lagere bezetting mogelijk een argument kan zijn om de dienstregeling van de Delfthopper nog verder te versoberen.

7. Deelt het college deze zorg van het CDA. Zo ja, wat kan het college doen om te voorkomen dat deze situatie direct of indirect aanleiding is tot een permanente verdere versobering van de dienstregeling van het openbaar vervoer in dit deel van Delft?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.