06 juli 2019

"Huisje, boompje,...": CDA lanceert idee voor Groenfonds om Delft leefbaar te houden

Bomen en ander openbaar groen zijn essentieel om de stad leefbaar te houden. Groen gaat hittestress tegen, vangt regenwater op, reduceert omgevingsgeluid, reduceert fijnstof, biedt een schuil-, voedsel en broedplaats voor vogels en andere dieren en een speelplaats voor kinderen.

De komende jaren worden er in Delft nog duizenden woningen bijgebouwd. Om te voorkomen dat hierdoor het openbaar groen en daarmee de leefbaarheid van Delft hieronder lijdt, kwam het CDA op 27 juni met de motie "Huisje, Boompje,..."

In deze motie wordt ervoor gepleit dat projectontwikkelaars voor nieuwbouwprojecten verplicht worden mee te betalen aan het substantieel vergroten van het oppervlakte en de kwaliteit van het openbaar groen in Delft. Bijvoorbeeld via een op te richten 'Groenfonds voor Openbaar Groen'. Zo houden we Delft, ondanks de nieuwbouw, leefbaar en maken we de stad zelfs groener!

 

<update na de raadsvergadering>

De motie van het CDA werd mede-ingediend door de ChristenUnie en Groen Links, en haalde een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

 

(plaatje afkomstig van Greenpeace)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.