20 juni 2018

Inbreng CDA Algemene Beschouwingen op Coalitieakkoord

De moties van het CDA "Aanpak huiselijk geweld en Kindermishandeling" en "Versterking lokale politieke journalistiek" zijn unaniem aangenomen bij de bespreking van het coalitieakkoord op woensdag 13 juni. De Algemene Beschouwingen op het coalitieakkoord die Rob van Woudenberg namens de fractie gaf is hier te lezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.