23 april 2015

LAGA: roeien en/of groeien?

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over de plannen van LAGA om haar faciliteiten uit te breiden op de huidige locatie. LAGA wil graag uitbreiden, omdat de faciliteiten op dit moment ontoereikend zijn om de sterk gegroeide vereniging op een goede manier te kunnen huisvesten. Omwonenden vrezen overlast, verlies van vrij zicht of een verslechtering van het ruimtelijk beeld door nieuwbouw en een 'lichtbak' op deze plek.

De discussie over LAGA is niet nieuw. Al in 2008 presenteerde LAGA haar eerste plannen, die eigenlijk nu pas echt concreet worden met de aanvraag van een omgevingsvergunning. In de gemeenteraad van maart 2015 stond de vraag open of de gemeente op dit moment een zogeheten 'anterieure overeenkomst' moet tekenen. Met zo'n overeenkomst spreek de gemeente eigenlijk uit dat een nieuwbouw van LAGA op de huidige plek gewenst is, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Na een interessante discussie besloot het CDA een motie te steunen die opriep om nog geen overeenkomst te tekenen, omdat het nog te vroeg is om definitief een voorkeur voor de huidige locatie uit te spreken. Helaas steunden alle coalitiepartijen het college.

Opmerkelijk was de rol van D66 hierin. Tijdens de behandeling in de commissie (in de week voorafgaand aan de raadsvergadering), was hun woordvoerder nog heel duidelijk: 'op dit moment vraagt D66 zich af of de huidige locatie van LAGA wel geschikt is om haar topsportambities waar te maken'. Tijdens de raadsvergadering had D66 opeens geen enkel probleem meer met de nieuwbouwplannen. Een 180-graden draai dus. Wij vermoeden dat D66 snel terug het coalitiehok is ingetrokken, want de partij van verantwoordelijk STIP-wethouder Förster was tijdens de commissievergadering zichtbaar not amused met de opstelling van D66.

Voor het CDA is het duidelijk: wij willen dat eerst écht duidelijk wordt of nieuwbouw op de huidige locatie van LAGA de enige optie is. Indien dat het geval is, moeten de bouwplannen aan een aantal eisen voldoen, zoals aantoonbaar beperking van overlast, geen verslechtering van het stadsbeeld aan de Schie en een voorstel waar de meeste omwonenden wel mee kunnen leven. En daarbij moet de communicatie met de omwonenden weer op gang worden gebracht.

LAGA denkt hier hetzelfde over. LAGA wist ons recent te melden dat ze een onderzoek naar alternatieve locaties gaan doen, ze starten het overleg met omwonenden weer op en ze hebben politieke partijen uitgenodigd om bij LAGA te komen kijken en in gesprek te gaan. Het CDA gaat graag op deze uitnodiging in en is blij dat LAGA op dit dossier de goede kant op roeit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.