10 juli 2015

Lijm & Cultuur voorlopig gered!

Op initiatief van het CDA kwam de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) donderdagavond in een extra vergadering bijeen om te praten over de acute dreigende sluiting van Lijm & Cultuur. De commissie kwam niet voor niets bij elkaar: Lijm & Cultuur krijgt van het College extra tijd om aan te tonen dat financiering zeker is. Daarmee is het acute gevaar van sluiting voorbij. 

Het CDA vindt dat Lijm & Cultuur alle (financiële) verplichtingen die zijn aangegaan moet nakomen. Dat betekent dat Lijm & Cultuur van de overeengekomen koopsom, de nog openstaande facturen bij de gemeente en de rente op de achterstallige betalingen moet betalen. In totaal een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro. 

Lijm & Cultuur zegt dit ook te kunnen doen: zeer recent is er een akkoord gesloten met een private financier, zodat de overdracht van de panden op 1 november kan plaatsvinden. Daarmee kan Lijm & Cultuur naar eigen zeggen voldoen aan alle verplichtingen.

Het CDA vroeg het College om Lijm & Cultuur deze laatste kans te gunnen en daarom nu geen onomkeerbare stappen te zetten. Door Lijm & Cultuur een paar maanden de kans te geven alles te regelen, kan dit mooie initiatief, dat zoveel bijdraagt aan de leefbaarheid van Delft, worden behouden. De gemeenteraad ontving afgelopen week veel burgerbrieven die benadrukken hoe belangrijk Lijm & Cultuur voor Delft is. Bij de bespreking in de commissie gaf het CDA aan dat ook de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, zoals het verstrekken van de vergunningen en het tijdig versturen van facturen: het CDA deed daarom een oproep aan de gemeente om constructief mee te werken aan behoud van Lijm & Cultuur.

In de Commissievergadering trok het CDA, net als later ook de ChristenUnie, de parallel met de gelijkenis van de onbarmhartige schuldenaar die in het Nieuwe Testament te vinden is. Dit bijna 2.000 jaar geleden opgetekende verhaal vertelt over een man die een torenhoge, onbetaalbare schuld krijgt kwijtgescholden, maar kort daarna zelf iemand gevangen laat nemen die een schuld bij hem heeft. 

Het huidige College gedraagt zich als de onbarmhartige schuldenaar: aan de ene kant hoopt Delft op erbarmen (een “helpende hand” in college-jargon) van het Rijk en de omliggende gemeenten omdat de collegepartijen geen andere oplossing meer zien, en tegelijk wordt een lokale ondernemer die de gemeente geld schuldig is keihard en onbarmhartig aangepakt. 

De overtreffende trap hiervan was te zien in de bijdrage van studentenpartij STIP. STIP leek donderdagavond alleen maar te denken: “Hopelijk is de vergadering voor middernacht afgelopen, dan kunnen we Lijm & Cultuur vandaag nog sluiten”. 

Het CDA blijft zich zorgen maken over continuering van de geplande activiteiten bij een eventuele sluiting van Lijm & Cultuur. Je zult maar een bruidspaar zijn dat een huwelijk gepland heeft of een cultuur- of muziekvereniging die gebruik maakt van de voorzieningen op het terrein. Het College is hier laconiek over: er wordt dan een vastgoedbeheerder gezocht die de culturele taken per direct kan overnemen. Op de vraag van het CDA of er achter de schermen al gesproken wordt met andere partijen, antwoordde het College ontkennend. 

Resultaat

Na een lang debat met betrokken en soms emotionele insprekers en meerdere schorsingen, ontstond er toch nieuwe hoop voor Lijm & Cultuur. Lijm & Cultuur krijgt extra tijd om aan te tonen dat de financiering inderdaad zeker is. Als dit voor einde van de maand lukt, is Lijm & Cultuur gered. Is het College niet tevreden, dan zullen zij een gerechtelijke procedure starten voor ontruiming. Maar omdat ontruiming pas kan plaatsvinden na een gerechtelijke uitspraak, worden er de komende maanden geen onomkeerbare stappen genomen. 

Lijm & Cultuur zal de komende weken hard aan het werk moeten om het College te overtuigen, dat is duidelijk! Maar de extra tijd die Lijm & Cultuur krijgt, en de zekerheid dat deze zomer geen onomkeerbare  stappen worden gezet die we later kunnen betreuren, is voor het CDA de grote winst van de avond!

Gerrit Jan Valk

Commissielid/niet-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.