04 november 2019

Meer aandacht voor kleinere culturele organisaties in Delft

De gemeente Delft geeft miljoenen euro’s per jaar uit aan een paar grote culturele instellingen. Als CDA vinden wij dat de gemeente juist meer aandacht moet besteden aan de kleinere culturele organisaties in de wijken.

Volgend jaar stelt de gemeente een nieuw Cultuurkader op. Een goed plan. Maar het cultuurbeleid moet wel fundamenteel anders. Met lede ogen zien wij dat de gemeente ieder jaar klakkeloos miljoenen euro’s uitgeeft aan grote culturele organisaties, zoals museum Het Prinsenhof. De kleinere culturele initiatieven ontvangen echter nauwelijks geld en hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Dat scheefgroei vinden wij onrechtvaardig.

Belangrijke rol in de stad

De kleinere culturele organisaties vervullen namelijk een belangrijke rol in de wijken. Zij versterken de sociale cohesie in de stad. Zij verminderen en voorkomen isolement en eenzaamheid. Ze dragen bij aan het voorkomen van psychische problemen, en leerachterstanden, zoals Vindplaats, waar kinderen van ouders met weinig geld de kans krijgen om boeken te lezen. Ze bieden de jeugd de kans hun talenten te ontwikkelen en inwoners van de stad om vrijwilligerswerk te doen. Kortom, deze kleinere culturele organisaties dragen bij aan een leefbaarder stad.

Meer geld en steun is nodig

Deze initiatieven moet de gemeente dan ook koesteren in plaats van ze te frustreren. Daarom vragen wij de gemeente drie dingen:

  1.  Kleinere culturele organisaties een structurele subsidie te geven. Het kan niet meer zo zijn dat deze organisaties moeten strijden voor een minimale bijdrage en de grote instituten er jaarlijks met miljoenen vandoor gaan. 
  2. Het verlagen van de administratieve verplichtingen voor kleinere culturele organisaties. Die is op dit moment veel te hoog en te ingewikkeld.
  3. De oprichting van een Netwerkplatform Cultuur. Hierin overleggen alle cultuuraanbieders in de stad, groot én klein, met elkaar over het cultuurbeleid en de culturele activiteiten in de stad. Zo wordt niet alleen de cultuursector in Delft sterker, maar ook de kleinere culturele organisaties. Wij willen dat de wethouder van Cultuur de oprichting van dit netwerkplatform faciliteert en stimuleert.

Zo krijgen de kleinere culturele organisaties in Delft de aandacht en steun die zij verdienen. #CDAstaatnaastkleinerecultureleorganisaties. #altijdCDAdelft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.