23 september 2020

Met een trucje wordt opnieuw de raad en stad buiten spel gezet!

Voor de zomer was er veel kritiek vanuit de stad op de coalitiepartijen, die het omstreden parkeerbeleid door de raad heen jasten. De besluitvorming ging zo snel dat de stad nauwelijks de mogelijkheid kreeg om mee te praten. Het gevolg: een demonstratie, een petitie die meer dan 1700 keer getekend is en uiteindelijk een motie van afkeuring ingediend door de voltallige oppositie tegen het hele college. Een keiharde gele kaart.

Je zou denken dat de coalitiepartijen hier een les uit getrokken hebben. Maar helaas is niets minder waar: de drie grootste partijen Groen Links, STIP en D66 hebben met z’n drieën besloten de subsidie voor de Sinterklaasintocht volledig in te trekken, tenzij de intocht precies zo gaat zoals zij willen. Dit besluit is gisteren via de krant aan Delft meegedeeld. En om te voorkomen dat andere partijen en de stad hun mening laten horen, hebben de partijen meteen maar besloten de politieke behandeling niet in een commissievergadering te doen maar in het Delfts Kwartiertje. Dat Delfts Kwartiertje is ooit ingevoerd om vragen te stellen aan het college over onderwerpen die niet heel breed onder politieke partijen leven. Niet om besluiten te nemen over onderwerpen die de samenleving verdelen. Er is voor bewoners ook geen mogelijkheid om in te spreken op het Delfts Kwartiertje. Dat zal Groen Links, STIP en D66 goed uitkomen. Het besluit is toch al genomen.

Het organisatiecomité voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht heeft in nauw overleg met de gemeente, maatschappelijke organisaties en de vele vrijwilligers een compromis gevonden over de intocht. Zwarte Piet verdwijnt in 2 jaar volledig uit Delft: dit jaar zal de helft van de Pieten nog zwart geschminkt zijn, volgend jaar een kwart en daarna is Zwarte Piet definitief verdwenen. Voor sommige Delftenaren gaat dit te langzaam: zij voelen zich gekwetst door de figuur van Zwarte Piet en zien het liefst dat Zwarte Piet per direct wordt afgeschaft. Voor andere Delftenaren gaat afschaffing juist te snel: zij willen graag vasthouden aan de manier waarop ze Sinterklaas de afgelopen decennia hebben gevierd omdat ze gehecht zijn aan de traditie.

 Het CDA heeft begrip voor beide gevoelens. Daarom waren wij ook blij dat er vanuit de samenleving zelf een voorstel is gekomen om er samen uit te komen. Omdat wij geloven in de kracht van de samenleving en het er samen uit willen komen. Het samen zoeken naar een compromis dat voor niemand ideaal is, maar rekening houdt met de emoties van iedereen . Daarom zal het CDA het voorstel uit de Delftse samenleving steunen. 

Wat het CDA betreft zetten de coalitiepartijen de gemeenteraad en de stad niet opnieuw buitenspel. Daarom zijn wij tegen behandeling van dit onderwerp in het vragenkwartiertje a.s. donderdag. Wat ons betreft bespreken we dit onderwerp in een commissievergadering. Waar bewoners en maatschappelijke organisaties hun mening kunnen laten horen, en andere partijen een standpunt kunnen innemen en met elkaar van gedachten wisselen zodat er uiteindelijk een democratisch besluit genomen wordt. Zoals het hoort!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.