30 april 2014

Met samenwerking, lef en trots innovaties omzetten in werkgelegenheid!

Zowel in Delft als in Europa maakt het CDA zich hard voor het omzetten van innovaties in winstgevende werkgelegenheid. Het is natuurlijk goed dat er in Delft zoveel mooie dingen worden uitgevonden, maar het is nog mooier als deze innovaties ook leiden tot werkgelegenheid, vooral ook in de maakindustrie.

Drie vertegenwoordigers van de Delftse kennisindustrie presenteerden over een innovatie waar ze momenteel aan werken. Gertjan de Werk (TU Delft) vertelde over het duurzaam paviljoen dat de TU Delft samen met de hogescholen ontwikkelde. Dit paviljoen wekt haar energie duurzaam op, door allerlei slimme en leuke innovaties maar is vooral ook een testlocatie voor toekomstige innovaties. Tijdens het Zomerfestival op 31 mei is dit paviljoen te zien op het terrein van Sport & Cultuur op de campus.

Sten de Wit (TNO) vertelde over SolaRoad; hoe grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken uit wegen. Samen met de Provincie Noord-Holland, Imtech en wegenbouwer Ooms Civiel werkt TNO aan een pilot die eind dit jaar op een fietspad in Krommenie (Noord-Holland) wordt aangelegd.

Derde was Jeremy Butcher (Fox-IT) die vertelde over hun vinding waarmee consumenten veiliger kunnen e-bankieren. Deze toepassing wordt al door tientallen banken in Europa toegepast.

Werkgelegenheid

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij gaf op deze avond aan dat in het verleden in Europa een denkfout gemaakt is door productie naar buiten Europa te laten vertrekken. In Europa is tijdenlang veel bedacht maar weinig gemaakt. Voorbeelden zijn Portugal en Griekenland die weinig tot niets exporteren en dus erg vatbaar zijn voor een crisis. Nieuwe EU-landen doen het beter. In Polen is bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe kenniswerkers en ingenieurs. Daar profiteert niet alleen Polen van maar heel Europa, inclusief Duitsland en Nederland. Verder vindt Van Nistelrooij dat de aanwezige kenniswerkers meer Europese samenwerking moeten zoeken. "Specialiseer je als regio in waar je echt goed in bent, zoals Helmond doet met automotive-industrie en Bergen op Zoom met biobased economie. In deze regio’s investeert Europa forse bedragen en dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid waar de regio van profiteert."


Walk of Innovations

Het CDA Delft lanceerde ook het plan om een ‘Walk of Innovations’ aan te leggen: een tegelroute van het nieuwe station in de richting van de TU-Wijk waar Delftse uitvindingen uit het verleden of heden op een passende wijze geëerd kunnen worden. De komende tijd wil de fractie dit idee verder uitwerken met geïnteresseerden uit de stad. De drie gepresenteerde innovaties zijn wat het CDA betreft alvast goede kandidaten om in de toekomst een plaats te krijgen in de Delftse Walk of Innovations.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.