20 juni 2013

Milène Junius gekozen tot lijsttrekker CDA Delft!

Na een open sollicitatieprocedure is  op woensdag 19 juni j.l. tijdens een geanimeerde Algemene Ledenvergadering de lijsttrekkersverkiezing gehouden en is Milène Junius unaniem en eenduidig door de aanwezige leden gekozen als lijsttrekker van het CDA Delft op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Milène Junius is sinds 2010 CDA wethouder Economie, Vervoer, Spoorzone en Cultuur.

Binnen steeds meer afdelingen van het CDA wordt het gebruikelijk om alle leden uit te nodigen om te solliciteren naar beschikbaarkomende bestuurs- en politieke functies en vervolgens de leden te laten kiezen uit de geschikt bevonden kandidaten. Ook het CDA Delft ontwikkelt zich geheel in lijn met deze landelijke trend. Tijdens de ALV van jl. 8 mei werd een bestuursvoorstel hieromtrent, aangescherpt met enkele door de leden aangedragen amendementen, aangenomen. Daarmee werd besloten voortaan open lijsttrekkersverkiezingen te organiseren, waarbij alle leden met gelijke kans kunnen solliciteren naar de functie van lijsttrekker van het CDA Delft.

Het bestuur feliciteert Milène Junius met haar nieuwe lijsttrekkerschap en wenst haar veel succes toe met het verkrijgen van een prachtig resultaat voor het CDA Delft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.