09 januari 2013

Omtzigt bezoekt Den Hoorn

Graag nodigt het bestuur van het CDA Midden-Delfland u van harte uit voor het deelnemen aan de themabijeenkomst Pensioenen op 7 februari aanstaande. Het thema pensioenen is voor jong en oud, werkenden en gepensioneerden momenteel zeer actueel. De financiële crisis, de dalende reserves bij pensioenfondsen, de toenemende vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd hebben het pensioen hoog op de agenda gezet. Daarnaast is van belang wat de Europese commissie aan voorstellen produceert en hoe die het Nederlandse stelsel kunnen beïnvloeden. Zeer belangrijke thema’s die zowel jong als oud danig bezighouden.

Het bestuur heeft Pieter Omtzigt bereid gevonden om naar Midden-Delfland te komen en zijn zienswijze te geven op de laatste actuele stand van zaken. Pieter is de door velen gewaardeerde pensioenwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer en is onlangs bij de jaarlijkse uitreiking van de npn prijzen winnaar geworden in de categorie “Uitzonderlijke Bijdrage aan de Pensioensector”. Npn is een onafhankelijk, Nederlandstalig pensioentijdschrift dat wordt uitgegeven door Financial Times in Londen. Omtzigt wordt door de jury “het schuurpapier’ van de sector” genoemd. Hij heeft zich als een van de weinige Kamerleden echt gemanifesteerd als pleitbezorger van het huidige Nederlandse pensioenstelsel. De jury roemde Omtzigt vanwege zijn vermogen de sector te blijven prikkelen om te innoveren en te verbeteren. Omtzigt heeft zich zowel binnen als buiten de Kamer herhaaldelijk opgeworpen als spreekbuis van de Nederlandse pensioenfondsdeelnemers. Op het vlak van pensioenen is hij inhoudelijk een van de beste politici uit de afgelopen twintig jaar.

Als voorbereiding op een uitdagende discussie nog even dit: Omtzigt vindt dat het Nederlandse pensioensysteem erg goed is en dat Nederland daarmee beter voorbereid is op de vergrijzing dan andere landen. Hij ziet desondanks nog enige uitdagingen. Zo vindt hij dat mensen het pensioen verplicht moeten blijven opbouwen via hun werkgever en niet via een verzekering. Verder moeten pensioenfondsen volgens hem opener zijn over hun beleggingen en gepensioneerden vertegenwoordigd worden in pensioenfondsbesturen. Ook vindt hij dat de pensioenleeftijd naar 67 moet en, om de pensioen toekomstbestendig te maken, verder gekoppeld moet worden aan de levensverwachting.

Laat deze kans dus niet voorbijgaan en kom naar Den Hoorn om u te laten informeren. U krijgt niet elke dag de gelegenheid om met een prominent Kamerlid van gedachten te wisselen en in discussie te gaan.

De gastheer van de avond is de heer Hans van Santen, voorzitter van het CDA Midden-Delfland.

Locatie: Zalencentrum de Hoornbloem
Koningin Julianaplein 1
2635 HD Den Hoorn
Datum: 7 februari 2013
Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.