15 januari 2016

Onderhoud van Delftse wijken moet beter!

Het CDA wil dat het Delfts college van B&W meer tijd, aandacht en geld gaat besteden aan de Delftse wijken buiten de binnenstad en Spoorzone. Door toenemende bezuinigingen is het niveau van onderhoud van de ‘buitenwijken’ tot een zeer laag niveau gedaald. Het CDA heeft begrip voor het feit dat er enorme bezuinigingen moesten plaatsvinden in Delft, maar wat er nu gebeurd is dat de wijken binnenstad en Spoorzone onevenredig veel tijd, aandacht en geld van het college krijgen en dat de andere wijken van Delft daarbij uit het oog worden verloren. Zo gaat er de komende jaren ongeveer 20 miljoen naar de inrichting van de openbare ruimte in de Spoorzone, terwijl voor het onderhoud in de rest van Delft slechts een minimumbudget is gereserveerd. Het CDA wil dat anders en wil nu de blik ook weer naar de andere wijken van Delft, ook die Delftenaren betalen belasting (die ten behoeve van de tekorten in de Spoorzone nota bene sterk verhoogd is), voelen de gevolgen van het sluiten van voorzieningen en hebben recht op een leefbare en veilige wijk. Het onderhoud van de openbare ruimte is daar een belangrijke factor bij. 

2 leden van het CDA deden een wijkschouw (Go&See) door de wijken Voorhof en Buitenhof en maakten daarvan een helder document (zie hier), waarin goed duidelijk wordt waar jarenlange bezuinigingen toe hebben geleid. Voor andere wijken zal dit niet heel anders zijn, het CDA ontvangt hier ook signalen van. Het CDA roept Delftenaren op om voorbeelden naar het CDA te blijven sturen van verloedering en achterstallig onderhoud in hun wijk. Het CDA zal het college van B&W blijven bevragen om meer te doen voor de andere wijken van Delft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.